Få bedre jobb og høyere lønn!

Vår ambisjon med DinSide Jobb er at siden blir ditt førstevalg når du trenger råd i forbindelse med både jobbsøkeprosessen og i jobbsituasjonen.

Hva finner du på DinSide jobb?

Artikler

På DinSide Jobb finner du lenker til alle artikler vi har laget under temaene jobb og lønn - for tiden over 70 stykker. Ingen annen nettavis følger arbeidsmarkedet tettere og mer systematisk enn DinSide.

Du finner artiklene i kronologisk rekkefølge.

Jobbsøkestedene

I høyre marg finner du direkte lenker til de største norske stillingsbankene på Internett, de største europeiske og de største i USA.

Ingen av de andre større nettavisene i Norge har en oversikt over alle. De har samarbeidspartnere de fremhever.

Klikker du på disse lenkene, åpner sidene i egne nettleservinduer, slik at du samtidig kan ha oppe et søknadsskjema og vår jobbsøkerguide, for eksempel.

Jobbskolen

I venstre spalte har vi samlet 9 artikler som tar for seg de viktigste tingene du skal huske på fra begynnelse til slutt i ditt "jobbliv" - fra du søker på jobb og helt til oppsigelsen din. Denne serien har vi kalt "Jobbskolen".

Det kommer mere...
Vi lover å fylle jobbsiden med flere spennende finesser i løpet av våren.

Ta meg til DinSide jobb