Executive / gruppeleder

For å oppnå fetere bonuser må du bli executive, eller gruppeleder. Dette forutsetter imidlertid en fire måneders kvalifikasjonsperiode, der det stilles krav til eget kjøp og salg, i tillegg til at de du verver også må omsette inntil et visst nivå.

For å bli gruppeleder må du i 4 måneder på rad, en hvilemåned godtas, bevise at du klarer å verve dine egne distributører.

Du bygger med andre ord ditt eget nettverk, og lærer opp nye personer. I tillegg er det et krav om at du må handle produkter for tilsvarende 500 poeng per måned, dvs. 4000 kroner per måned.

I løpet av de 4 månedene blir dette totalt 16.000 kroner i varer & tjenester, men disse skal du jo selge videre, og forhåpentligvis få en fortjeneste på.

Det slutter imidlertid ikke her, du må nemlig også få gruppen din til å handle produkter i disse 4 månedene.

Den første måneden må gruppen din omsette for 1500 poeng, eller 12.000 kroner, men dette kravet øker med 500 poeng (eller 4000 kroner) hver måned. Den andre måneden må altså gruppen omsette for 2000 poeng, den tredje for 2500 poeng også videre. Som du ser er det altså tvingende nødvendig å klare å verve dyktige distributører, og jo flere jo bedre.

Hard opplæring

- Det er ingen tvil om at du må stå på i disse fire månedene sier Gerd Ordahl. Det er en hard periode, men det er likevel fullt mulig hvis du står på. I tillegg finner du her raskt ut om du egner deg som gruppeleder eller ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Klarer du ikke kravene er ikke dette noe for deg, samtidig som det er en svært god skole for de som fullfører. Å klare kravene som stilles gir god selvtillit, avslutter hun.

Høyere bonus

Som gruppeleder kan du oppnå fra 9 til 15 prosent bonus på alle dine egne opptjente poeng, samt de poengene dine egne distributører har opptjent.

Eksempel: Har du og din gruppe tjent 2000 poeng, eller kjøpt varer for cirka 16.000 kroner, er bonusen 9 prosent. Har dere opptjent 5000 poeng, cirka 40.000 kroner, blir bonusen din på 12 prosent.

Flinke distributører vil imidlertid ikke nøye seg med å jobbe i din gruppe. De vil etterhvert bryte ut og etablere sine egne organisasjoner. Heller ikke dette trenger du å gråte over som gruppeleder. Du vil nemlig også ha krav på en bonus av alt det den nye gruppelederen og hans gruppe omsetter for.

Bonusen er på mellom 2,5 og 5 prosent.

Hvordan opprettholde gruppelederstatusen?

I følge Nu Skins informasjonsbrosjyre må du selv handle for 800 kroner per måned, mens salgsvolumet for din gruppe må tilsvare 2.000 poeng, eller kjøp av varer og tjenester for 16.000 kroner per måned.

Som du ser er du altså helt avhengig av at de du verver er flinke distributører.

Jobben er derfor kanskje ikke så enkel som den ser ut som...