Er sjefen din maktsyk?

Har du en god eller dårlig sjef? Og hva er det egentlig som karakteriserer en god sjef? Vi har snakket med en ekspert for å finne svarene.

Førsteamanuensis Gro Mjeldheim Sandal ved Universitetet i Bergen (UiB) har forsket på ulike ledertyper i norske bedrifter. Hun konkluderer blant annet med at en leders personlighet har stor betydning for hvordan ledelse utøves.

Gjennom undersøkelsen, som hun er prosjektleder for, har tre ulike ledertyper blitt avdekket.

- Grovt sett har vi funnet at norske ledere kan kategoriseres innen tre grupper, nemlig den maktbaserte, den åpne og relasjonsorienterte og den engstelige lederen, sier Gro Sandal.

350 sjefer


Undersøkelsen er basert på bruk av internasjonalt godkjente personlighetstester, hvor 350 norske ledere innen ulike bransjer har blitt testet. I tillegg har fem underordnede til hver sjef blitt bedt om å karakterisere sjefen sin. Totalt har dermed nærmere 2.100 personer vært involvert i undersøkelsen.

Maktmennesket


Det som kan være karakteristisk for den maktorienterte lederen er at han ser på sine ansatte som personer som må styres og kontrolleres.

Dette kan være ledere som styrer gjennom en gammeldags ledelsesfilosofi om at ansatte egentlig er late og umotiverte, og må underlegges tett kontroll dersom de skal være produktive.

Ifølge Sandal kan disse ledere gjennom bruk av makt skape avstand og angst hos sine medarbeidere. Dessuten virker stor grad av styring ofte direkte demotiverende slik at produktiviteten kan gå ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den åpne lederen


Den åpne og relasjonsorienterte lederen utstråler myndighet og selvsikkerhet, snakker optimistisk om fremtiden, og er opptatt av å utvikle de ansattes kompetanse.

- Denne ledertypen har et ønske om å selvstendiggjøre sine ansatte, bruke mye tid på dem, og få dem til å føle seg betydningsfulle, forteller Sandal. På denne måten kan disse lederne i større grad spille på lag med sine medarbeidere.

Gro Sandal har i en tidligere sammenheng karakterisert Kjell Magne Bondevik som en åpen og relasjonsorientert leder.

Den engstelige lederen


Den engstelige lederen beskriver seg selv som anspent og lite komfortabel i lederrollen. Han er som oftest lite ambisiøs og mangler evnen til å dominere og beslutte.

- Resultatene fra undersøkelsen tyder på at de engstelige lederne er lite synlige for sine medarbeidere, sier Gro Sandal.

Hvem er best?


Den åpne og relasjonsorienterte lederen fungerer ifølge Gro Mjeldheim Sandal godt.

- Denne personen spiller på lag med de ansatte, tar dem på pulsen og viser dem tillit. Dette er i overensstemmelse med våre skandinaviske normer for god ledelse hvor omsorg og likeverd mellom ledere og medarbeidere står sentralt, sier sjefseksperten.

- De andre ledertypene står overfor store utfordringer. Den maktorienterte og engstelige ledelsen kan blant annet føre til dårlig produktivitet og lav motivasjon hos de ansatte, forteller hun.

Har du en god sjef?


Bli med på vår uformelle avstemning om den gode og dårlig sjefen. Har du en sjef som oppfyller kravene som stilles til en åpen og relasjonsorientert sjef, eller har du en sjef som hører til i en av de andre kategoriene?

Stem her:


Gjennom undersøkelsene fant Gro Sandal at 28 prosent av lederne var maktorienterte, 12 prosent engstelige og de resterende 60 prosent åpne og relasjonsorienterte. Sjekk også svarene på vår uformelle avstemning ovenfor.