Er ledigheten for lav?

Ingenting er dessverre så godt, så det ikke er dårlig for noe...

Er ledigheten for lav?

  1. Se alle lands ledighetstall


Skraper mot bunnen

For kort tid siden kom så meldingen: Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på nesten 20 år.

Er du økonomiekspert?

Tror du at norsk arbeidsledighet er for lav nå? (Avsluttet)
Ja(47%) 147
Nei(47%) 147
Vet ikke(7%) 22
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Ved utgangen av oktober var det ifølge Arbeids- og velferdsetaten (NAV) registrert 53.400 helt arbeidsledige. Dette tilsvarer bare 2,2 prosent av arbeidsstyrken - og det er altså den laveste ledigheten siden 1988.


Også i internasjonal sammenheng, er den norske ledigheten rekordlav:

Sjekk ledighetstall fra hele OECD-området.

Vær oppmerksom på at ledighetstallene til OECD avviker noe fra tallene til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). For tallene til NAV er basert på den registrerte arbeidsledigheten i landet, altså ledigheten som arbeidskontorene registrerer. Men OECD-tallene er hentet fra spørreundersøkelser blant befolkningen, og denne ledigheten er derfor høyere.

Bare bra?

- Det er lenge siden arbeidsløsheten i Norge har vært så lav, og den vil falle ytterligere neste år, fastslår NHOs sjeføkonom Tor Steig, på NHOs hjemmesider.

Forsker i Statistisk Sentralbyrå, Roger Bjørnstad. Foto: SSB.
Forsker i Statistisk Sentralbyrå, Roger Bjørnstad. Foto: SSB. Vis mer

- Vi må helt tilbake til 1988 for å finne sist den registrerte ledigheten var så lav. Den høye tilgangen på ledige stillinger og den lave tilstrømningen av nye arbeidssøkere tyder på at den positive utviklingen vil fortsette, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NTB.


Men om det virkelig er en positiv utvikling, avhenger kanskje av øynene som ser?

- Problemet med veldig lav ledighet er at det kan skape et lønnspress, som igjen vil gi en inflasjonsvekst. Høy pris- og kostnadsvekst kan igjen gi høyere ledighet på sikt. Lav ledighet er jo et mål i seg selv, men der er blant eksperter uenighet om hvor lav denne kan bli før det skapes en ulikevekt - og svingninger i økonomien er også uhensiktsmessige, forklarer forsker i Statistisk Sentralbyrå, Roger Bjørnstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men betyr det at dette nå faktisk kan være et problem for norsk økonomi?

- Det er foreløpig ingen tegn til overdrevet høy lønnsvekst. Vil det også være tilfellet i fremtiden, kan den nåværende ledigheten likevel være holdbar på sikt, sier Bjørnstad.

Flaskehals eller drømmesituasjon?

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed. Foto: Frischsenteret.
Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed. Foto: Frischsenteret. Vis mer

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, er enig med Bjørnstad i at et av de største problemene med lav ledighet er at det kan føre til lønnspress. I tillegg fremhever han følgende:

- Lav ledighet kan også føre til flaskehalsproblemer innen ulike næringer. Får ikke bedriftene tilstrekkelig arbeidskraft, kan det jo føre til dårligere resultater, sier han, og legger til:

- Men i forhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), har vi akkurat nå en drømmesituasjon: Det er rekordmange som er på attføring eller rehabilitering, og disse har ofte en tung vei tilbake i jobb. Men med den nåværende situasjonen er mulighetene unike. Likevel krever det noe av begge parter, for arbeidsgiverne må bli flinkere til å ansette folk som har vært ute av arbeidslivet, eller vært langtidssyke. Men også de som ikke er i jobb, må være villige til å komme tilbake til arbeidslivet, fremhever seniorforskeren.

Likevel er ikke Røed veldig optimistisk i forhold til at det ikke er de allerede eksisterende arbeidstakerne som vil løpe av gårde med mer i lønningsposen.

- Det vil være overraskende om ikke det snart vil komme et lønnspress, avslutter han.

Rentehopp

Professor ved BI, Espen Moen. Foto: BI.
Professor ved BI, Espen Moen. Foto: BI. Vis mer- At ledigheten har gått så pass mye ned, er et tegn på at temperaturen i økonomien har gått opp. Og jeg mener at det er fare for at det vil kunne komme et ytterligere lønnspress som vil gi oss høyere inflasjon, og dermed høyere rente, sier professor ved BI, Espen Moen.

Moen tror imidlertid ikke at dette vil føre til en sterk svekkelse av norsk økonomi.

Se ledighetstallene fra hele OECD-området her.

Kilder:
www.oecd.org og www.nav.no
.