Er du i faresonen?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle kan oppleve at de går tomme og møter veggen. Likevel er noen yrkesgrupper mer utsatt enn andre.

Hvem brenner seg ut?

Folk i omsorgsyrker som lærere, prester, sykepleiere og leger er tradisjonelt spesielt utsatt. Men også mange i IKT-, reklame- og konsulentbransjen rammes. Mange vet mye om jobben de gjør, men kjenner seg selv for dårlig til å ta faresignalene.

Dette er faresignalene

De vanligste signalene er typiske psykosomatiske lidelser som hodepine, maveonde, muskelsmerter og søvnløshet. Noen opplever uforklarlig trøtthet. Mange får depresjonssymptomer som nedstemthet, likegyldighet og dårlig samvittighet. I tillegg forsvinner ofte entusiasmen for jobben. Mange arbeidsoppgaver blir liggende ugjort. Noen mister troen på at de kan gjøre jobben ordentlig. Selvtilliten synker. Dette virker inn på livet utenom jobben. Samlivsbrudd forekommer.

Slik takler du det

Du forebygger dette best ved selv å sette grensene. Det er din helse og ditt liv. De som har problemer, har gjerne vanskelig for å forstå egen situasjon. De forstår gjerne ikke at de sliter. Her må ledere og kolleger hjelpe til. Det må generelt skapes et miljø hvor det er naturlig å snakke ut. De slitne bør få nye/andre arbeidsoppgaver. Ta helger fri fra ditt vanlige liv og reis bort. Slik får du lindrende pauser fra hverdagen.