Er du "fastlanser"?

JOBB: Mange arbeidsgiverne lar deg heller slave som vikar enn å gi deg fast jobb. De plikter å ansette deg etter en viss tid, men omgår dette med korte serievikariater. Hvorfor leser du ikke noe om det i avisene? Nettopp fordi storavisene er ”verstingene”.

Er du "fastlanser"?

  1. Fast jobb: Dette gjør du

Dette er artikkelen journalistene i Akersgata ikke tør skrive. Heller ikke i TV-kanalene er dette et populært tema. I mediebransjen er nemlig midlertidige ansettelser svært utbredt.

De store mediebedriftene sysselsetter en rekke journalister på mer eller mindre løs basis – mange jobber enten i vikariater eller er faste frilansere (fastlansere). Noen får seg fast jobb på denne måten, men mange går i flere år uten å få fast jobb.

Ikke tilstrekkelig

Arbeidsmiljøloven ble i 1995 endret for å redusere arbeidsgivernes muligheter til å utnytte deg på denne måten. Spørsmålet er bare om endringene var tilstrekkelige.

Loven tillater nå midlertidige ansettelse kun ”når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften”. Dette innebærer at bedriftene nøler med å plassere deg som frilanser i ordinære vaktordninger uten at du er fast ansatt. Da blir du nemlig "fastlanser". Men alle vet at du godt kan jobbe mye for en bedrift uten å bli tildelt faste vakter.

Situasjonen er en annen når du er vikar: Har du vært vikar i mer enn ett år, har du "krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet”. Dette har ført til at en del bedrifter begrenser vikariatene til ett år, men fortsatt er ingenting i veien for at de gir deg et nytt vikariat i stedet for fast jobb.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NRK verst?

Flere uavhengige kilder karakteriserer NRK som ”verstingen” på dette blant mediebedriften her i landet. Man skulle kanskje tro at slikt er mest utbredt i næringslivet, men verst er altså den gamle statsbedriften på Marienlyst i Oslo.

- Særlig i NRK2 har dette vært et problem. Etter en opprydding er situasjonen blitt bedre, men fortsatt kan mye gjøres, mener Siw Winther, klubbleder i Kulturavdelingen i NRK.

U-redaksjonen tok opp problematikken med ledelsen for en tid tilbake. Tiltaket resulterte i at en rekke av de unge, kreative frilanserne fikk fast jobb. Flere av disse hadde gått på frilanskontrakter eller i såkalte ”prosjektvikariater” i to-tre år.

- Juristene i fagforeningen Norsk Journalistlag fastslo at NRK2 var avhengige av frilansernes daglige tilstedeværelse for at programmet U skulle gå på lufta. Prinsippet er at de ikke skal utgjøre en del av den daglige virksomheten. Frilanserne jobbet i en gråsone hvor grensene mellom frilansing og fast ansettelse var uklare, sier Winther, som understreker at alle mediebedrifter er avhengig av frilansere.

Ingen relevante ledere i NRK var tilgjengelig for kommentar i forbindelse med denne saken.

Ikke oppdatert i VG?

Norges største avis har et helt korps av frilansere og vikarer tilknyttet avisa. Personaldirektør Øyvind Næss innrømmer at misbruk av midlertidige stillinger fortsatt forekommer.

- Også vi har gjennomført en opprydding på dette området. Nå blir frilansere eller journaliststudenter sjelden satt opp på vaktlister. Likevel dukker det nok fra tid til annen opp tilfeller der det formelle ikke er i orden. Da forsøker vi å rydde opp så raskt vi kan. Ansvaret for ansettelser er delegert til avdelingslederne. De er ofte svært flinke journalister, men er ikke alltid like oppdaterte på reglene som gjelder, forteller Næss.

DinSide kjenner til flere journalister som har jobbet i vikariater i avisene i Akersgata i årevis.

Fra vikariat til vikariat

Norsk Journalistlag får en god del henvendelser fra medlemmer som sliter med arbeidsgivere som vil holde dem i vikariater.

- Når journalister settes opp på daglige vaktlister uten å være fast ansatt, begynner det å ligne en omgåelse av Arbeidsmiljøloven. Frilansere med eget firma berøres imidlertid ikke av loven. Vi trår til med juridisk bistand dersom andre berørte medlemmer tar kontakt. Da vil vi prøve saken rettslig, forteller Stein Svendsen, faglig sekretær i NJ.

Fagforeningen gjør imidlertid ingenting dersom du går fra det ene lovlige vikariatet til det andre. Et vikariat er lovlig når du vikarierer for reelle personer som har permisjon.

- Dette er lov hvis vedkommende som du vikarierer for er borte fra jobben av lovlig grunn. Siden vi lever i et fritt land, er det opp til deg selv om du vil jobbe i vikariater, sier Svendsen.

Hvor lenge?

Er det mulig? I praksis kan du altså jobbe i vikariater hele livet uten at noen reagerer. Mange vil gjerne jobbe i de store TV-kanalene og tabloidavisene, og da godtar de gjerne å gå i vikariater som følger suksessivt etter hverandre. Du forsaker gjerne litt for å få jobbe i de høyest ansette bedriftene. Gjør dette at du blir utnyttet? Finnes det ingenting som regulerer hvor lenge du kan være vikar?

- Midlertidig ansettelse er en uting for den ansatte - uansett bransje. Som vikar eller frilanser har du ikke grunnleggende rettigheter, for eksempel oppsigelsesvern. Du står nesten uten rettsvern. ”Lure” arbeidsgivere forsøker kontinuerlig å utnytte systemet, fastslår en kontant Bjørn Erikson, yrkeshygieniker i Landsorganisasjonen (LO).

Endringene i Arbeidsmiljøloven gir en viss beskyttelse til deg som arbeidstaker, men myndighetene godtar i praksis at du jobber i en uendelig serie av vikariater. Her må vel lovverket være mangelfullt?

Svakt lovverk?

- Akkurat det kan man diskutere i det uendelige. Siden loven er som den er, vet vi at en del arbeidstakere ikke orker å gjøre noe med saken om de har blitt midlertidig ansatt gang på gang. Derfor er det nok veldig mye ulne greier her. Men enkelte tariffavtaler hindrer arbeidsgivere å gå fram på denne måten. Vi har imidlertid ikke myndighet til å gjøre noe med dette, bare veiledningsplikt, forteller Turid Brattset Oddum, jurist i Arbeidstilsynet.

Brattset Oddum peker på at endringen av Arbeidsmiljøloven har ført til at midlertidige ansettelser er blitt mindre utbredt.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter at dette har hatt ønsket effekt: Siden 1995 jobber færre og færre arbeidstakere i vikariater. I 1999 gjaldt det 10,1 prosent av arbeidsstokken – mot 10,9 prosent i 1998.

DinSide vet at både Dagbladet og Aftenposten nå stort sett opererer med vikariater på maksimalt 11 måneder. Men fortsatt går journalister i serier av slike vikariater uten å få fast jobb.

Klikk på linken øverst til venstre i artikkelen for å se hva du bør gjøre dersom du har problemer med å få fast jobb.