Er du en karrierejeger?

Er du en skikkelig karrierejeger, eller ligger du heller på den late siden?

Karriere - fremfor alt?
Karriere - fremfor alt?Vis mer

I forrige uke kunne vi lese at nordmenn er opptatt av karrieren sin, men bare så lenge den ikke går på bekostning av annen moro.

Snuoperasjon

Ifølge Bjørn Svendsen, karrierekonsulent på karrieresenteret ved BI Norges Markedshøyskole, har BI foretatt noen undersøkelser de senere årene som viser at karrierebegrepet kan være i ferd med å snu.

- Fra tidligere å gå primært på lønn og status, er det nå en dreining mot at man i høyere grad fokuserer på godt arbeidsmiljø, god opplæring og interessante arbeidsoppgaver som det viktigste i forhold til karrieren, sier Svendsen.

Han påpeker at det er jentene som drar lasset.

- Dreiningen gjelder nok både gutter og jenter. Men det er nok likevel i hovedsak jentene som tenker slik, og så smitter det av på guttene, sier han.

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.Tradisjonelt

På tross av at det er en viss endring å spore noen steder, er det ikke ensbetydende med at det ikke lenger er noen som fokuserer på de "gamle" og kjente karrieremønstrene.

Ifølge Bjørn Svendsen kan punktene på listen nedenfor gi en karakteristikk av en tradisjonell karriereorientert person. Han påpeker imidlertid at dette ikke er basert på forskning, men på erfaringen han har som karrierekonsulent.

Kjennetegn:

 • Er utålmodig

 • Har god selvtillitt

 • Har evne til å formidle sine ambisjoner

 • Er åpen og utadvendt

 • Er flink til å bygge nettverk og tør å ta kontakt med relevante folk

 • Er kjent med folk i næringslivet

 • Engasjerer seg

 • Tar gjerne lederverv som student

 • Vil ta og få ansvar

 • Har stor arbeidskapaistet

 • Mange gjør det også godt faglig

 • Er sosial, og har venner

 • Kjøper aksjer

 • Har ofte deltidsjobb som student innenfor et relevant miljø

 • Har en viss fokus på penger

 • Opptatt av tittel og status