Er du arbeidsnarkoman?

Ta vår test, og finn ut hvor landet ligger.

Hodet er på jobb, du arbeider utover tid og krav. Du har et tvangspreget forhold til det å arbeide, og arbeidet går utover familien din og ditt sosiale liv. Kjenner du deg igjen?

I Japan er det svært vanlig å være arbeidsnarkoman, og ti prosent dør hvert år av sykdommen karoshi, på grunn av overarbeid. Det kan nærmest kalles en folkesykdom.

Nordmann død av karoshi

I Norge er det kjent at i hvert fall en profilert nordmann har omkommet som følge av karoshi. Den tidligere utenriksministeren Johan Jørgen Holst døde i 1994, og er kanskje det mest kjente eksempelet på død som følge av overarbeiding.

I samarbeid med Stig Berge Matthiesen, professor i arbeids- og organisasonspsykologi ved Universitetet i Bergen, har vi laget en quiz om arbeidsnarkomani. Er du i faresonen?

Quizen er laget med utgangspunkt i Maclowitzs spørsmål om arbeidsnarkomani.

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.
Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.


Arbeidsnarkomane dør før alkoholikere

I forbindelse med Norsk psykologforenings kongress torsdag og fredag forrige uke, holdt Stig Berge Matthiesen foredraget "Arbeidsnarkomani- når tipper det over?". Berge Matthiesen har lang erfaring med temaet, og skrev doktorgrad om mobbing i arbeidslivet, han har dessuten skrevet flere bøker om blant annet utbrenthet, og skillet mellom jobb og privatliv.

- Er arbeidsnarkomane egentlig kun engasjerte mennesker? Quizen sier noe om hvor skillet går mellom en engasjert arbeidstaker og en arbeidsnarkoman, men det er viktig å ikke ta den for bokstavelig, sier Berge Matthiesen.

Mer utsatte yrkesgrupper

Noen arbeidstakere er mer utsatt for å bli arbeidsnarkomane enn andre. Advokater, eiendomsmeglere, i forskningsmiljø og firmainnehavere.

- Det kommer av livsstilen til disse arbeidstakerne, og forventningene til dem. Franchisetakere for eksempel er også i faresonen. De jobber med krav fra moderselskapet, og må ofte jobbe hardt for å fylle betingelsene. Mange gjør det også selv om de ikke trenger det, sier Berge Matthiesen.

Ond trekant

Den arbeidsnarkomanes onde trekant består av tre hjørner; arbeidstvang, arbeidsinvolvering og arbeidsentusiasme. Disse tre faktorene setter hele tiden hverandre i gang.

Man kan skille mellom tre typer arbeidsnarkomane, den prestasjonsorienterte, den perfeksjonistiske arbeidsnarkomane og den tvangspregede avhengige.

- Den tvangspregede kan være mest farlig for seg selv. All jobbingen føles ubehagelig, og uten særlig glede, og kan gå på helsen løs, sier Berge Matthiesen.

- Noen av årsakene til at arbeidstakere blir workaholikere kan være flukt fra hjemmet, emosjonell flukt fra egne tanker, unngåelse av stress i familie og misnøye med heimen, slik at man søker belønning på arbeidsplassen, sier Berge Matthiesen.

Arbeidsnarkomani går i arv

Høyere arbeidsmengde kan for enkelte være et forsøk på å rettferdiggjøre et høyt lønnsnivå. "Herregud, tjener han 100.000 i måneden? Det må være litt av en jobb han gjør!"

Les også: Utro med jobben

En annen årsak til arbeidsnarkomani kan være et forsøk på å løse uløste psykologiske behov, som stammer fra oppvekst og familieforhold, og dette er ubevisst. I noen tilfeller kommer arbeidsnarkomani av sosial arv, spesielt hvis far har hatt tendenser til å være arbeidsnarkoman. Avhengighetsrespons kan også bli lært i familiesystemet.

- Avhengighetsrespons vil si at du bekrefter deg selv ved å jobbe, og at det er jobben som gjør deg glad. Noen får bare denne responsen på jobben, og blir derfor avhengige av å jobbe, sier Berge Matthiesen.

Akseptert å jobbe mer

Andre grunner til arbeidsnarkomani kan skyldes arbeidsplassen, ved at bedriften forsøker å stimulere til økning i arbeidstiden ved "sosial smitte". Slik at det sosialt aksepterte er å jobbe mer og mer.

Men fortvil ikke, arbeidsnarkomani kan kureres, eller oppdages før det tipper over.

Klarer du arbeidsplassens fyllefest?

  • Arbeidsplassen bør foreta en holdningsvurdering av de ansatte, man kan blant annet bruke anonyme spørreundersøkelser for å sjekke hvor landet ligger.
  • Råd og støtte fra mentor eller coach kan komme godt med. Andre alternativer er terapi eller gruppesamtaler (workaholics anonymous). Gjennom gruppeterapi kan man oppleve positivt gruppepress.
  • Familieterapi kan fungere for de som flykter fra hjemmet og "jobber seg ihjel".
  • I bedrifter kan man endre organisasjonskulturen, og arbeidsplassen bør gjøre klart hvilke normer og verdier som gjelder i forhold til arbeidsmengde og arbeidslengde.
  • - Jeg er kanskje arbeidsnarkoman selv, men en entusiastisk sådan. Med en gang det er ferie, da er jeg lut doven og ofrer ikke arbeidet en tanke, sier Berge Matthiesen.