Sort skyld?
Sort skyld?Vis mer

Er det farlig å jobbe svart?

Attraktivt, men farlig? Hva skjer dersom du lurer deg unna skatter og avgifter?

For mange kan det å jobbe svart bety dobbel lønn. Og det kan kanskje være vanskelig å holde seg unna i et skattetungt land?

Holder du deg under grensen på 1000 kroner, er det lov å ikke betale skatt. Men overskrider du dette beløpet, må du skatte.

Urovekkende milliarder

Ifølge skattedirektoratet har det ikke blitt laget undersøkelser i Norge som viser hvor stor den svarte økonomien er.

Men internasjonalt finnes slike undersøkelser.

- Internasjonalt mener man at det ikke betales skatt av mellom 4 og 6 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det er urovekkende, sier 1. statsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen.

I fjor var det samlede norske bruttonasjonalprodukt (BNP) på om lag 1.424 milliarder kroner. Overfører vi de internasjonale beregningene til norske forhold, vil dette tilsvare at vi unnlater å skatte av mellom 57 og 85 milliarder kroner.

- Det er ikke bare staten det går ut over, når noen unnlater å betale skatten sin. Det er også konkurranseforvridende for privatpersoner, sier Eriksen.

Gå rett i fengsel

- Svindler du for mer enn 100.000 kroner, må du regne med en ubetinget fengselsstraff, sier vår mann i Økokrim.

Svindel for 100.000 kroner vil som oftest medføre en kortere fengselsstraff.

- Men svindler du for en million, må du regne med å sitte inne i et til halvannet år. Fem millioner vil medføre en fengselsstraff på om lag tre år, sier Morten Eriksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Unndrar du for mindre enn 100.000 kroner, må du betale en bot samtidig som du kan få en betinget fengselsstraff.

- Det er ikke noen nedre grense for når du ikke blir straffet. Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Men er svindlingen satt i system, må du regne med en noe tøffere straff, sier statsadvokaten.

Kjøper du svart arbeid?

Utrolig nok vil du vanligvis slippe straff.

- Hvis du medvirker til å skjule det svarte arbeidet, kan du likevel kjennes skyldig. Men normalt vil privatpersoner altså være uskyldige, sier Morten Eriksen.