Ennå ikke for sent

Nei da, det er ennå ikke for sent å skaffe seg studieplass ved landets høgskoler eller universiteter. En rykende fersk oversikt fra Samordna Opptak viser at det er ledige plasser ved samtlige universiteter og hele 26 høgskoler.

På Restetorget på Internett var det fredag morgen ledige plasser på 256 ulike linjer. Samordna Opptak har ikke oversikt over hvor mange plasser det er snakk om på den enkelte linje. De endelige tallene blir først klare første uken i oktober.

Ringer inn

- Høgskolene jobber nå frenetisk med å ringe inn kandidater som står på venteliste. I tillegg er det en del studenter som allerede har takket ja til plass, men som nå ombestemmer seg. Den endelige oversikten skal departementet ha innen 1. Oktober, opplyser generalsekretær Vidar Hvamb i høgskolerådet til DinSide.

Universitet i Bergen er eneste universitet som ikke lenger tilbyr plasser på Restetorget.

- Betyr dette at det er fullt ved Universitetet i Bergen?

- I prinsippet ja, meddeler, opptaksleder Lars Espen Tøsse. - Vi har valgt og ikke gå ut med flere plasser på Restetorget. Men det er fremdeles mulig også hos oss å sikre seg plass ved noen av våre studier. Absolutt siste frist er imidlertid fredag 4. September og studenter må selv ta kontakt, sier han.

26 Høgskoler

Følgende 25 høgskoler hadde ledige plasser på Restetorget per 27. september: Agder (19 linjer), Akershus (3 linjer), Bergen (11 linjer), Bodø (15 linjer), Buskerud (11 linjer), Finmark (14 linjer), Gjøvik (5 linjer), Harstad (6 linjer),
Hedmark (7 linjer), Lillehammer (6 linjer), Molde (6 linjer), Narvik (8 linjer), Nesna (5 linjer), Nord-Trøndelag (12 linjer), Oslo (6 linjer), Sogn og Fjordane (13 linjer), Stavanger (8 linjer), Sør-Trøndelag (9 linjer), Telemark (25 linjer), Tromsø (4 linjer), Vestfold (4 linjer), Volda (15 linjer), Østfold (11 linjer), Ålesund (11 linjer), Samisk høgskole (5 linjer), Landbrukshøgskolen (9 linjer).

Universitetene

Ved Universitetet i Oslo var det kun utlyst plasser ved ett studium:
185 771, kristendom, teologi.

Universitetet i Tromsø hadde plasser tilgjengelig på følgende studier:
186 168, Ex. Phil.
186 324, samfunnsvitenskapelige fag
186 715, Historisk-filosofiske fag
186 739, Medisin grunnfag
186 747, Realfag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tilbød restplasser på følgende to studium:
194 759 , siv.ing, bygg- og miljøteknikk
194 766, siv.ing, maskinteknikk.