Enkel regelhjelp på nett

Vet du hvilke forskrifter og påbud som gjelder i din bransje? Nettstedet Regelhjelp.no samler alt på ett sted. Sjekk om din arbeidsplass følger loven - og om dine arbeidsvilkår er tilfredsstillende.


Databrille?

Visste du at du som arbeidstaker skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve - så lenge du jobber foran en dataskjerm?

Dersom du får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved skjermen, skal dessuten arbeidsgiver dekke utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser samt til spesielle synskorrigerende hjelpemidler.

De fleste jobber foran en skjerm i dag. Men slik var det kanskje ikke i 1994 da Forskrift om arbeid ved dataskjerm så dagens lys. Regelverket til Arbeidsmiljøtilsynet presiserer at det er en såkalt databrille man har krav på - altså briller spesifikt til bruk ved dataskjermen på arbeidsplassen. Det kunne fort blitt dyrt for næringslivet ellers...

Uansett burde du som arbeidstaker sette deg inn i kravene som stilles til arbeidsplasser i din bransje. Arbeidsgiver er nemlig bundet opp av flere krav og plikter om å tilrettelegge forhold for arbeidstagerne, på best mulig måte.

Lei av å ikke finne frem i regeljungelen? Illustrasjonsfoto: Tom Denham. Foto: Tom Denham
Lei av å ikke finne frem i regeljungelen? Illustrasjonsfoto: Tom Denham. Foto: Tom Denham Vis mer


Veiviser til regelverk for bedrifter

Regler som den over er en fin ting å ha, men ikke noe særlig nyttig om ingen vet om den. Kravene til virksomheter i forskjellige bransjer forvaltes av mange etater, og det har tidligere vært en omfattende oppgave å skaffe seg oversikt: Man har måttet lete etter forskrifter og påbud mange ulike steder. Nå jobbes det med å samle all informasjon om regelverk på ett sted på nettet.

Regelhjelp.no skal være en "veiviser til regelverk for bedrifter", og omfatte regler der myndighetene har prioritert de viktigste kravene som virksomhetene skal forholde seg til.

Kjenn dine rettigheter

Det fine er at du som arbeidstager på en enkel måte kan finne frem til alt du trenger om å vite om hvordan ting skal - etter loven - foregå på din arbeidsplass.

Bli kjent med reglene i din bransje. Illustrasjonsfoto: Bjarne Kvaale.
 Foto: Bjarne Kvaale
Bli kjent med reglene i din bransje. Illustrasjonsfoto: Bjarne Kvaale.
Foto: Bjarne Kvaale Vis mer


På Regelhjelp.no kan du finne frem i regelverket som omfatter arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produkter og forbrukertjenester.

Regelhjelp.no ble lansert i september i fjor, og omfatter nå kravene for 15 bransjer - men utvides stadig. Målet er å komme opp i 30 bransjer i år, og at alle bransjer skal omfattes innen utgangen av 2007.

Er du usikker på hvilken bransje du tilhører? Du finner det enkelt ut på nettsiden.

Flere etater står bak nettsiden: Arbeidstilsynet, DSB, Mattilsynet, NSO og SFT.

Kilder: Lovdata, NHO, Regelhjelp.no.