Enige om pensjonen din

Nå er et solid flertall av partiene samlet om en ny Folketrygd.

Ifølge Nettavisen.no holder partiene på Stortinget utenom Frp felles pressekonferanse på Stortinget klokka 11.30 onsdag.

- Dette er en historisk dag. Vi har fått til et bredt forlik, sier Erna Solberg til Nettavisen.

For en måned siden brøt KrF, Høyre og Venstre forhandlingene med regjeringen fordi de mente at de rødgrønne var arrogante og kjørte et sololøp. Nå er partene enige om blant annet dette:

 • Det gis pensjons-opptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende 4,5 G i inntil seks år per barn.
 • Årlig inntekt opp til 7,1 G skal være pensjonsgivende. (Tilsvarer nå 441.343 kroner). Dette er en ørliten forskyvning av "taket" for pensjonsgivende inntekt, som regjeringen foreslo til 7 G
 • Alle som avtjener førstegangstjeneste på minst seks måneder får pensjonsopptjening.
 • Ingen studiepoeng

  Det innføres ny ordning med skattestimulert individuell pensjonssparing med virkning fra 2008 med årlig sparebeløp med inntil 15.000 kroner.

  Ifølge Nettavisen inneholder forliket ingenting om pensjonsopptjening for studiepoeng.

  Dette vil overraske mange, fordi de aller fleste høringsinstansene la vekt på nettopp dette punktet i høringen i Stortingets Arbeids- og sosialkomité i november, hvor vi var til stede

  Når ikke en gang dette prioriterte punktet er tatt med i forliket, er det mye som tyder på at fremtidens pensjonssystem fra Folketrygden blir svært likt Regjeringens opprinnelige forslag i Stortingsmelding nummer 5, men med endringene ovenfor.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  I grove trekk foreslo Regjeringen at man hvert år skal tjene opp pensjonsrettigheter som tilsvarer 1,35 prosent av inntekten.

  Ny pensjonskalkulator

  Du lurer kanskje på hva dette vil si for deg? Det gjør vi også. Derfor er vi i full gang med å oppdatere vår pensjonskalkulator, slik at du kan regne ut hvor mye du vil få å rutte med i pensjon fra Folketrygden.