Engelske ord og uttrykk

Mange mener vi ikke er flinke til å hegne om språket vårt. Våre venner på Island er verdensmestere i å lage egne ord i stedet for å ta inn de engelske. I norsk næringsliv florerer engelske ord og uttrykk. I mange tilfeller er det snakk om nødvendige bransjeuttrykk. Andre ganger høres det bare så mye bedre ut på engelsk. Eller?

Outsourcing: Er mye brukt – både i næringslivet og i det offentlige. Det betyr å la andre bedrifter eller organer ta seg av deler av virksomheten. For eksempel er privatisering av offentlige tjenester et utmerket eksempel. Å legge produksjonen av varer til lavkostland i den tredje verden er et annet eksempel.

Kick-off: Festlig med uttrykk fra fotballens verden. Og så stilig med litt engelsk. Uttrykket brukes om det å etablere en ny bedrift eller lansere en ny satsing, og helst i forbindelse med en fest eller tilstelning for å markere det nye. Du har kanskje hørt om ”kick-off-party”?

“Time to market”: Tida fra idéen til et produkt unnfanges til produktet er på markedet.

Business architecture: Alle prosessene som foregår i en bedrift, eller enda bedre: Hvordan kommunikasjonen flyter og selve arbeidet gjøres i bedriften.

Smart – sharp – stability – speed: De fire S’ene. Brukes ofte om strategien for en bedrift.

Evaluate – establish – enable – export: De fire E’ene. Brukes også i arbeid med bedriftsstrategier.