Endringer i studiestøtte for utenlandsstudenter.

Regjeringen har vedtatt omfattende endringer i studiestøtten. Her er endringene som berører utenlandsstudentene, i korte trekk:


 • De faglige begrensingene for støtte til skolepenger fjernes. Alle fag kan gi rett til skolepengestøtte.
 • Dagens gebyrstipend blir gjort om til skolepengestøtte, der skolepengene blir gitt dels som stipend, og dels som lån. Til høyere gradsutdanning (master) og delstudium blir det 70 prosent stipend og 30 prosent lån innenfor dagens sats for gebyrstipend på 52.320 kroner. Til lavere gradsutdanning blir det 50 prosent stipend og 50 prosent lån.
 • Studenter i utlandet skal i tillegg til skolepengestøtten på 52.320 kroner kunne låne inntil 50.000 kroner per studieår til å dekke skolepenger.
 • Tilleggsstipendet til visse utdanninger videreføres med noen endringer. Skolepengene må overstige 102.320 kroner for at tilleggsstipend skal kunne gis.
 • Det skal innføres et tilretteleggingssemester for gradsstudenter som skal ta utdanning i ikke-engelskspråklige land.
 • Det skal bli bedre muligheter til å ta Ph.D.-utdanning i utlandet ved at Ph.D.-studentene får ta opp lån til å dekke skolepengar. Disse studentene skal få ta opp 102.320 kroner i lån per studieår.
 • For studenter som allerede er i gang med et studium i utlandet, vil det bli lagt opp til overgangsordninger. Disse er:
  • De som startet utdannelsen i en ordning med gebyrstipend, vil få fortsette på denne ordningen
  • De som er i gang med studiene, men før ikke hadde rett til gebyrstipend på grunn av fagretningen, vil nå få mulighet til å låne 50.000 kroner til å dekke skolepenger. De vil imidlertid ikke få skolepengestøtte

  Kilde: Lånekassen