Endelig fastrente fra Lånekassen

Lånekassen skjerper seg og tilbyr endelig lånekunder tilbud om å binde renten. Et tilbud som egentlig skulle kommet for over ett år siden. Beregninger DinSide har gjort viser at tilbudet kan gi en rentenedgang på 2 til 2,5 prosent sammenlignet med dagens situasjon.

Statens Lånekasse for Utdanning har skyldt på dataproblemer som årsak til manglende tilbud om fastrente. De siste meldingene før jul tydet på at lånekunder måtte vente til etter årtusenskiftet før tilbudet om fastrentelån kunne komme.

Nå har imidlertid Lånekassen i samarbeid med Kirke- Forsknings- og Utdanningsdepartementet funnet løsningen. En løsning som ikke innebærer annet enn at kunder som i dag har fått rentefritak grunnet sosiale forhold (graviditet, sykdom, arbeidsledighet) også får tilbud om fastrentelån.

Ifølge utdanningsminister Jon Lilletun tilbys den nye fastrenteordningen fra 1. juli 1999. Det vil fortsatt være mulig å velge markedsbasert flytende rente, slik ordningen er nå.

Statsobligasjoner pluss én prosent

Renten på de nye fastrentelånene skal tilordnes renten på norske statsobligsjoner. Dette er identisk med Husbankens renteberegning. Kunder i Lånekassen må imidlertid betale en halv prosent mer rente enn kunder i Husbanken.

- Vi kommer til å beregne oss en margin i forhold til stasobligasjoner på én prosent, sier Skarsheim til DinSide. Husbanken tar bare en halv prosent i rentemargin.

Hva blir renten?

Velger kunden fem års bindingstid beregnes fastrenten ut fra renten på norske statsobligaskjoner med tilsvarende løpetid. Ifølge ekspedisjonssjef Petter Skarsheim i KUF ligger det an til at kunder kan velge mellom bindingstid på tre og fem år.

I dag betaler lånekundene 7,2 prosents markedsrente - en rente som stiger til 8,6 prosent i april. Fra Norges Bank får DinSide opplyst at rentene på norske statsobligasjoner i øyeblikket er 5,25 prosent på treårskontrakt og 5,07 prosent på femårskontrakt. Legger vi til rentemarginen blir Lånekassens fastrente ut fra dagens situasjon 6,25 prosent for tre års binding og 6,07 prosent for fem års binding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sammenlignet med renten på 8,6 prosent blir differansen mellom markedsrente og fastrente 2,35 prosent og 2,53 prosent avhengig av fastrentebindingstid.

Sommeren litt lysere

Kunder i Lånekassen kan dermed se sommeren litt lysere i møte. Har du 200.000 kroner i studielån vil dine samlede renteutgifter synke med 5.060 kroner i året (femårs fastrentekontrakt). Fordelt på fire terminbeløp innebærer fastrentefordelen at terminbeløpet minker med 1.265,- kroner. (Regnet med dagens rente på statsobligasjoner)

Ifølge Skarsheim får samtlige kunder et tilbud om overgang til fastrente i postkassen i løpet av mai måned.