Enda fetere i det offentlige?

Til tross for myten om det høye lønnsnivået i næringslivet, velger mange studenter en deltidsjobb i offentlig sektor. Årsaken er ofte de mange lønnstilleggene.

Universitets- og helsefagstudenter jobber gjerne i offentlig sektor fordi jobbene er relevante for studiene. En sykepleierstudent tar gjerne ekstravakter på en sykehusavdeling. Hun skaffer seg dermed verdifull erfaring og tiltrengte kroner i kassa. Og ofte har de muligheten til å ta natte- og kveldsvakter, med tilhørende lukrative tillegg.

- Universitetsstudentene jobber ofte i offentlig sektor, ofte i skoleverket eller på sykehjem. Og jeg vil tro at lønna faktisk er høyere i de jobbene. I det offentlige får du gjerne en del tillegg som du ikke får i for eksempel en kiosk, sier Ann Inger Nyland Andersen, leder av Karrieresenteret BI/NMH.

Jobber nok

Ekstravaktsentralen ved Ullevål sykehus er blant de som ansetter flest ekstravakter her i landet. Både tilgangen på ledige vakter og kvalifiserte studenter varierer.

- Vi har ofte ledige vakter, og gjerne flest i helgene. Mange studenter vil jobbe i helgene. Likevel er det ikke alltid vi får besatt vaktene, så det er jobber nok for den som er kvalifisert, forteller konsulent Wenche Wingås.

Ullevål sykehus krever at de som tar ekstravakter har minimum 400 timer relevant praksis. Mange andre sykehus stiller imidlertid ikke dette kravet. Lønna varierer etter hvor langt studentene er kommet i studiet, og etter ansiennitet. For en sykepleierstudent er timelønna på rundt hundrelappen. I tillegg kommer 40 prosent kvelds-/natttillegg og 22 kroner per time i helgetillegg.

Lærervikarmangel

Lærermangelen gjør at det også en rekke steder er mangel på lærervikarer.

- Det varierer nok veldig, men mange stillinger skal besettes. Vi mangler en del tusen lærere på landsbasis. Generelt er det nok relativt greit å få seg en jobb som lærervikar, forteller Hans Petter Duerud, spesialkonsulent i Norsk Lærerlag.

Timelønna som lærervikar er høyere enn i helsevesenet, fra 145 kroner timen og oppover. Men det inkluderer forberedelser og etterarbeid til timene. Nattillegg får ikke lærervikarene. Til gjengjeld har de fri i helgene.

Skolene avgjør selv hvilke kvalifikasjonskrav de setter til vikarene, men du kan være lærervikar uten pedagogisk utdanning. Derfor er mange universitetsstudenter lærervikarer.