"En utpreget lagspiller/teamworker"

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Du er med på laget. Men skal du spille på midtbanen?

Eller være indreløper? Er du pasningssikker? Kan du utnytte bakrommet?

Kommunikator

Cellekontorene blir færre og færre. Kommunikasjonen skal flyte lettere enn før, og to hoder tenker bedre enn tre - eller var det ett?

Med andre ord bør du være en god kommunikator og en kløpper til å samarbeide.

Formuleringen kan også forstås slik: "Din forgjenger var en umulig kranglefant. Nå vil vi ha en underdanig hund vi kan herse med".

Eller kanskje slik: "Her har vi nok høvdinger. Nå vil vi ha flere indianere".

Ergo: Forhør deg på forhånd om samarbeidsklimaet i bedriften.