En av tre uten damer

En tredjedel av alle norske bedrifter har kun mannlige ansatte, mens en femtedel er rene kvinnearbeidsplasser.

En av tre uten damer

En tredjedel av alle norske foretak består kun av mannlige ansatte. I gründerbedrifter er andelen rene mannsbedrifter ennå høyere. Mer enn halvparten av alle nyetablerte bedrifter har kun ansatt menn.

Det er foretak i bygge- og anleggsbransjen som trekker opp. To av tre slike bedrifter har kun menn på lønningslisten. Likeledes har 62 prosent av bedriftene i transport- og kommunikasjonsbransjen kun mannlige ansatte.

Tradisjonell deling

Ikke overraskende er det flest bedrifter innenfor helse- og sosialtjenesten som har kun kvinnelige ansatte. Mer enn halvparten av bedriftene i denne sektoren er rene kvinnebedrifter.

Totalt står en av fem norske bedrifter helt uten menn, og tilsvarende andel for nyetablerte bedrifter er 22 prosent.

En av tre domineres av damer

Rundt en tredjedel av registrerte foretak per 1. januar 2005 hadde en dominerende kvinneandel, men dette står likevel tilbake for hele 58 prosent av bedriftene der flere menn enn kvinner er ansatt.

Kvinnedominansen er størst innen helse- og sosialtjenester, der 9 av 10 har minst 50 prosent kvinner, og hotell- og restaurant, der 7 av 10 er kvinner. Kvinneandelen er også høy i enkeltmannsforetak.