Ementor: På hotell

Om Ementor: Ementor er et uavhengig konsulentfirma som arbeider med omstillingsprosesser der informasjonsteknologi er et sentralt virkemiddel for å nå virksomhetsmål. Mer rettet mot e-business og Internett i det siste.

Ansatte: Knapt 800 ansatte i Norge.

Gjennomsnittsalder: 32 – 33 år.

Arbeidstid: 8-16 med flexitid. Avpasset kunden.

Permisjonsordninger: Gir lengre permisjoner uten lønn dersom det ikke går ut over kundeforhold. Dekker full lønn i 11 måneder ved svangerskap. Har et internt kursprogram for videreutdanning. 14 dager med lønn etter fødsel for pappa.

Ferie: 21 arbeidsdager. Ikke fått de to siste dagene ennå. Mulighet for å avspasere ikke-betalt overtid.

Lønn: Grunnlønn pluss opsjonsprogram for ansatte i Oslo. Tre-fire medarbeidere har bonusordninger. Betalt overtid dersom kunden faktureres for mer enn 40 timer i uka, ellers avspasering.

Arbeidsdeling: Hierarkisk struktur med avdelinger og divisjoner. Matriseorganisert gjennomføring av prosjekter. Lederne setter sammen prosjektteam.

Hjemmearbeid: Ja, men prosjektavhengig. Egne, stasjonære PC'er eller bedriftens bærbare maskiner. Stadig flere har bærbare PC'er.

Frynsegoder: Mobiltelefon, avis og internettabonnement. Firmahytte, to til kommer. Rabatt på trening hos Frisk. En gratis legekonsultasjon i året.

Kontororganisering: Landskap. Hotell-konsept. Drop-in-kontorer, glassvegger og trillereoler. Ledere, selgere og ansatte i administrasjonen har faste kontorer.

Pensjonsordninger: Kollektiv pensjonsordning, 60 prosent av lønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid, tre måneders oppsigelse og karantene i visse tilfeller. Det gjelder nøkkelpersonell, og når noen vil gå til konkurrerende virksomheter.

Fagorganisering: En del ansatte er medlemmer av Norske sivilingeniørers forening og Norske siviløkonomers forening.