Eldre kan få kortere arbeidstid

Regjeringen foreslår at arbeidstakere over 62 år skal ha rett til redusert arbeidstid.

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakere over 62 år får rett til redusert arbeidstid.

- Det skal være mulig å kombinere arbeid med pensjon uten avkorting i pensjonen, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin 1. maitale i Drammen.

Vil endre arbeidsmiljøloven

En mulighet til å kombinere arbeid og pensjon kan bidra til at flere seniorer står lenger i arbeidslivet enn de ellers ville ha gjort. Dette forutsetter imidlertid at seniorene får en reell mulighet til å arbeide redusert tid. For å sikre arbeidstaker en slik mulighet, foreslår regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid.

- Slik kan folk få litt roligere arbeidsdager og energi til å være med lenger. Det er viktig for den enkelte å ha den valgfriheten og det er viktig for samfunnet fordi vi får brukt folks arbeidsevne og kunnskap lenger, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Fleksibel fri

Om kort tid vil forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven som styrker arbeidstakers rett til redusert arbeidstid bli sendt på høring. Det foreslås derfor ingen begrensninger i hvor mye og hvordan den reduserte arbeidstiden kan tas ut. Det skal derfor være mulig for seniorene å ta den reduserte arbeidstiden ut i form av kortere daglig arbeidstid, færre arbeidsdager per uke eller samle opp arbeidstidsreduksjonen for å ta det ut i form av lengre perioder med fri.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsgivers interesser vil bli tatt hensyn til ved at forslaget inneholder forbehold for de tilfeller hvor arbeidstidsreduksjonen vil innebære en vesentlig ulempe for virksomheten.

Kilde: Arbeiderpartiets hjemmeside.

Mer om lønn og fri: