Egenskapene avgjør

Du bør være analytisk og kunne snakke for deg i de fleste jobber. Ellers er kravene til egenskaper svært forskjellige fra yrke til yrke.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mange er like, men noen er likere enn andre. Høy stresstoleranse er viktigere i noen yrker enn i andre. Det samme gjelder omsorgsevne, tallforståelse og kreativitet.

Bransjevurdering

Vi lot fagforeninger og høyskoler si hva de mener er nødvendige egenskaper i ulike bransjer. Med deres vurderinger i mente gjorde vi opp status for en rekke jobber.

Jeg vil se resultatene

Tegning: Anne Angelshaug.
Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

Vi koblet deretter dette med tallene fra vår store Lønnsundersøkelse. I tillegg fant vi fram til gjennomsnittslønna for en rekke nye yrker.

Alle lønnstallene samt de sentrale egenskapene la vi inn i Jobbkalkulatoren.
Den inneholder nå, i tillegg til de nåværende data for karrieremuligheter, status og utdanningslengde, også nødvendige egenskaper og gjennomsnittslønn. Klikk på de enkelte stillingsbetegnelsene for å se dette.

Ta meg til Jobbkalkulatoren

.

Klikk på linkene øverst til høyre i artikkelen for å lese bransjenes egen vurdering av hvilke egenskaper som teller .

En mer detaljert oversikt finner du i Jobbkalkulatoren.