Dyrt: Private pensjoner

Privat pensjon kan være dyrt - hvis du må betale selv.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Pensjonsordningene i private selskaper skal sørge for at pensjonsutbetalingene dine overstiger satsene du ellers ville fått fra Folketrygden.

Er du ikke medlem av en statlig eller kommunal pensjonskasse, er det nødvendig å spare privat, med mindre du skulle være fornøyd med å få utbetalt 30-50 prosent av lønnen i pensjon.

Kollektive ordninger

En del private bedrifter velger å opprette kollektive ordninger for sine ansatte. En av disse ordningene minner om statens pensjonsordning, og gir eksempelvis garanti for at du vil få utbetalt 60 eller 70 prosent av sluttlønnen i pensjon. Dette kaldes en ytelsesbasert ordning – du vet hva som kommer ut til slutt.

En ny type kollektiv ordning er den innskuddsbaserte tjenestepensjonen. Denne ordningen innebærer at bedriften sparer et visst beløp til hver person i bedriften, og at vedkommende selv er aktiv i forvaltningen av pengene. Hva som blir sluttbeløpet når du skal pensjonere deg, er vanskelig å si. Alt avhenger av avkastningen på de valgte investeringene.

Individuell oppsparing

Ikke alle jobber i en bedrift som har sørget for en kollektiv pensjonsordning. Og da er det opp til deg selv å sørge for en eventuell oppsparing. Strengt tatt har du da to muligheter: Tradisjonell livrente, eller livrente som Unit Link produkt.

Den tradisjonelle livrenten garanterer en avkastning, mens Unit Link ordningen gir mulighet for mer individuelle investeringsvalg. Ifølge Vesta Link er Unit Link ordningen den private pensjonsoppsparingen som vil bli mest benyttet i fremtiden. Med en Unit Link ordning er du imidlertid ikke sikret en bestemt sluttsum når du pensjonerer deg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Livrenteproduktene er gunstige i forbindelse med oppsparing til pensjon, da det ikke skal betales formueskatt, samtidig som avkastningsbeskatning først skjer når pengene utbetales.

Gull eller kunst

Til nå er det de tradisjonelle pensjonsordningene som har blitt nevnt. Men hvordan du velger å spare til fremtiden, er naturligvis utelukkende ditt eget valg.

For å nevne noen: Du kan investere i gull, kunstmalerier, hytter, boligtomter og mynter. Men felles for alle er at du ikke får noen skattemessig fordel selv om formålet med investeringen er alderspensjon.

Les mer om Unit Linked her:

Ferie resten av livet
Få din personlige forvalter
IPA- best for ekte 78-ere