Du tjener mindre enn du tror

I Norge er det godt å leve, sier myten. Vi har gode sosiale støtteordninger, lav arbeidsledighet og moderate sosiale forskjeller. Men klarer vi å hevde oss i teten lønnsmessig?

VG skrev i går om den ferske OECD-rapporten "Education At A Glance", som viser at lærerne ligger på bunn i Europa når det gjelder lønnsnivå. Vi har sett på lønna til andre yrkesgrupper.

International Labour Office (ILO) i Geneva publiserer årlig en sammenliknende lønnsstatistikk for en rekke land verden over, kalt oktober-undersøkelsen.

"Statistics On Occupational Wages And Hours Of Work And On Food Prices" fra oktober 1999 utfordrer myten om at vi tjener så godt her i landet. Logisk nok: Siden Norge er et høykostland med hardt skattetrykk, må også lønningene være høye. Men tallene fra ILO viser at verken leger, dataprogrammere eller sykepleiere i Norge matcher de best betalte kollegene i andre rike land.

Brutto månedslønn for enkelte stillinger i ulike land
 Bank-
funksjonær
Data-
program-
merer
(off. adm.)
Lege
(allmenn-
praktiker)
Rør-
legger
Sekretær
(off. adm.)
Syke-
pleier
Norge18.53623.91740.24521.14517.12818.632
Storbri-
tannia
16.848Ikke
oppgitt
52.08520.42212.45821.546
Tyskland*19.19022.89432.99414.15718.95318.550
Italia14.63813.66530.57711.97612.42413.769
USA**10.95427.199Ikke
oppgitt
20.16214.19725.893
Peru***3.812Ikke
oppgitt
5.811 3.568Ikke
oppgitt
1.874
Australia14.334 24.51235.50416.99715.03819.637
Japan24.679Ikke
oppgitt
65.325Ikke
oppgitt
Ikke
oppgitt
27.189
India7871.113Ikke
oppgitt
284275 Ikke
oppgitt
Alle tall i kroner. Basert på tall fra ILOs årlige oktober-undersøkelse, unntatt beløpene for leger og dataprogrammere i Norge. Lønn i andre land regnet ut etter valutakursene 18. 5 2000. Der timelønn opprinnelig er oppgitt, er månedslønn regnet ut fra en gjennomsnittlig arbeidstid på 150 timer per måned. Våre nordiske naboland er ikke med, siden ILO-rapporten ikke omfatter verken Sverige, Danmark eller Finland. * Fra området Nord-Rhinen, Westphalia. **Tall fra 1997. ***Urbane områder.


En av årsakene til dette er at lønnsforskjellene i mange andre land er større enn det vi er vant med her i sosialdemokratiet. Selv om lederlønningene blir høyere og flere får individuelle lønnsavtaler, står likhetsprinsippet sterkt hos oss. Men de som tjener mest i utlandet, tjener millioner. Og de som tjener minst, tjener nesten ingenting.

Dette ser vi tydeligst i legenes lønnsnivå. De tjener godt overalt, og ikke sjelden mer enn her på berget. Når så andre yrkesgrupper tjener mye mindre enn her i landet, blir lønnsforskjellene sjokkerende. Den angitte lønna i Norge stammer fra lønnsstatistikken til Lægeforeningen, siden ILO-rapporten ikke har noen tall for leger i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lønnsflyktninger?

Sykepleiere står stadig på barrikadene for høyere lønn. Med rette, skal vi tro tallene fra ILO. Tabellen viser at sykepleierne faktisk tjener mer penger i land som har lavere levekostnader enn Norge, for eksempel USA og tildels Storbritannia. For sykepleiere som bor i Oslo i dag, vil det faktisk kunne lønne seg å jobbe i et annet land enn Norge. Men finner de seg et kostbart krypinn ved Central Park i New York eller i Chelsea i London, vil heller ikke en solid lønn fra et velstående privat sykehus hjelpe.

Dataprogrammere tjener, som de fleste andre i IT-bransjen, bedre enn gjennomsnittet. Tallene hadde sannsynligvis vært enda høyere om statistikken gjaldt programmere i private bedrifter, og ikke i offentlig administrasjon. Men vi ser altså at norske programmere tjener mindre enn kollegene i USA og Australia. Lønna for dataprogrammere i Norge er hentet fra bransjeorganisasjonen IKT-Norges ferske lønnsoversikt, og gjelder "programmere og systemutviklere".

Unntaket er rørleggerne, som i følge ILO tjener bedre enn kollegene i alle landene i tabellen. Det bekrefter et trekk som er kommet fram i samfunnsdebatten de senere år, nemlig at her i landet er det slett ikke sikkert at høyere utdanning lønner seg. Du kan tjene vel så bra med yrkesfaglig videregående skole og læretid i en fagbedrift.