Du kan tjene på aksjefallet

Har du innskuddsbasert pensjon, kan du tjene millionbeløp hvis du flytter pengene dine nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hoveddelen av de obligatoriske pensjonsordningene som ble startet opp i fjor var innskuddsbaserte. Dette betyr at titusener arbeidstakere nå kan høste gevinst av aksjefallet de siste par ukene.

Bruk valgmulighetene

Fra starten har mange ansattes sparepenger automatisk blitt plassert i spareordninger med relativt lav risiko, det vil si lite i aksjemarkedet. De aller fleste ordningene gir imidlertid arbeidstakerne muligheten til å velge spareprofil, blant annet om en høy, middels eller lav andel av pengene skal være plassert i aksjer.

Dette kan bli deg hvis du snur deg fort!Foto: LisaFX Photographic Designs Foto: LisaFX Photographic Designs
Dette kan bli deg hvis du snur deg fort!Foto: LisaFX Photographic Designs Foto: LisaFX Photographic Designs Vis mer


Regn ut pensjonen fra Folketrygden her!

For ansatte med 20, 30 eller flere år igjen før pensjonsalder, er de forhåndsinnstilte valgene lite gunstige, og svært lette å endre. De aller fleste kan enkelt og greit øke aksjeandelen sin på 1-2-3, ved å bruke nettløsningene selskapene har laget for ansatte med innskuddsbasert OTP.

Unge bør ha aksjepensjon

- Innskuddspensjon er meget konkurransedyktig med ytelsespensjon, forutsatt at man kommer med i ordningen i relativt ung alder, og at man ikke investerer for lite i aksjer, uttalte investeringsdirektør Øystein Medlien i Finans- og forsikringsrådgivningsselskapet AON Grieg investor i et tidligere intervju med oss. Les hele intervjuet her.

Informasjonssjef i Storebrand Bjørn Erik Sættem.
Informasjonssjef i Storebrand Bjørn Erik Sættem. Vis mer

- Særlig yngre arbeidstagere bør velge maksimal aksjeandel, siden de har svært lang sparehorisont. Høy aksjeandel gir høyere avkastning såfremt man har lang tidshorisont. 2 prosent ekstra årlig avkastning kan føre til nesten dobbelt så store pensjonsutbetalinger i et førti års perspektiv, understreker informasjonssjef i Storebrand Bjørn Erik Sættem.


Cirka 18 prosent av de nytegnede OTP-beløpene i fjor gikk til Storebrand.

- Husk på at mesteparten av din pensjon er garantert. Alderspensjonen fra Folketrygden er garantert av staten, selv om det er vedtatt endringer i reglene. Det betyr at du kan ta litt risiko med dine egne pensjonspenger. Den største risikoen ved pensjonssparing er at man tar for lav risiko – ikke for høy! - mener Sættem.

Regn ut pensjonen fra Folketrygden her!

Selskapet Vital hadde cirka 43 prosent av fjorårets nytegnede OTP-beløp. De aller fleste arbeidstakerne er fra starten av plassert i Vital 50, det vil si at bare halvparten av pengene er i dag plassert i aksjemarkedet. Vitals OTP-kunder har imidlertid flere valg, og kan for eksempel bytte til Vital 80 gjennom selskapets nettløsning for ansatte. Dermed økes sparingen i aksjer til 80 prosent.

- Har du lang tid igjen til pensjonsalderen, bør aksjeandelen være høy, sier Sissel Hammerstad i Vital.

Kan velge

Ifølge Sættem, valgte de fleste bedrifter som tegnet OTP-avtale i Storebrand i fjor en ordning hvor de ansatte kan velge mellom tre standardporteføljer: Forsiktig Pensjon, Balansert Pensjon eller Offensiv Pensjon.

Fjorårets beste fra Storebrands frie fondsmeny
Fond RisikoklasseAvkastning 2006 (prosent)
Invesco GT PRC (Kina)Selskaper i fastlands- Kina966,7
Morgan Stanley Latin-AmerikaLatin-Amerikanske land939,3
Merrill LynchEmerging EuropeØst-Europa inkl tidl. Sovjet-Unionen939,0
Storebrand NorgeStore og mellomstore Norske bedrifter736,7
Storebrand VerdiUtvalgte norske selskaper med høyt potensiale636,5
Kilde: Storebrand. Forvaltningskostnader er ikke trukket fra. Risikoprofil i skala fra 1 til 10 hvor 10 er høyeste risiko.


En del bedrifter valgte fri fondsmeny, hvor de ansatte kan velge mellom et førti-talls fond, med ulike rikoprofiler - fra lav til høy. Storebrands meny til disse omfatter blant annet høyrisiko-eksemplene i tabellen.

Atter andre bedrifter har valgt en mellomløsning, hvor de mest risikable fondene er utelukket.

Nesten alle bedriftene har valgt den balanserte porteføljen som oppstartsportefølje for sine ansatte.

Det betyr at de ansatte selv må foreta et aktivt valg hvis de ønsker å øke aksjeandelen i pensjonsinvesteringen sin.

Dobbel pensjon

Men du må ikke sitte med hendene i fanget, selv om arbeidsgiveren din ikke har kjøpt fri fondsmeny fra Storebrand. Du kan høste gevinster av å flytte, selv om du bare kan velge mellom de tre standardporteføljene hos selskapet.

Og gevinsten av å bruke noen minutter på å øke aksjeandelen kan bli alvorlig stor:

- Med 40 års oppsparing vil en pensjonsportefølje som gir 8 prosent årlig avkastning gi nesten dobbelt så store pensjonsutbetalinger som hvis man oppnår kun 6 prosent avkastning, opplyser Sættem.

Storebrands standard-valg
 Avkastning siste 12 mnd*Langsiktig forventet
Storebrand Link Forsiktig Pensjon6,25 %5,20 %
Storebrand Link Balansert Pensjon10,21 %6,20 %
Storebrand Link Offensiv Pensjon14,91 %7,10 %
Kilde: Storebrand *Per 1.8.07


Høy risiko?

Aksjer omtales ofte som ”risikosparing”, men man sikter da som regel til svingninger i verdien av aksjer på kort og mellomlang sikt.

Ingen vet hva fremtiden bringer, men det er vanskelig å finne grunnlag i historien for å hevde at langsiktig aksjesparing gjennom fonds er spesielt risikofylt – i en hverdagslig forståelse av ordet "risiko."

Våre tidligere beregninger i samarbeid med Verdipapirfondenes forening viser at norske aksjefond har gitt cirka 12 prosent avkastning per år i snitt de siste 36 årene - etter omkostninger. Tilsvarende avkastning for globale aksjefond har vært 8,5 prosent. Lavrisiko/banksparing har gitt i underkant av 6 prosent avkastning.

Ifølge Storebrands beregninger vil en pensjonsordning med årlige innskudd på 10.000 kroner i 40 år, med 1 prosent årlig reallønnsvekst, gi en pensjonsformue etter 40 år på 1,9 millioner kroner ved 6 prosent årlig avkastning. Økes den årlige avkastningen til 8 prosent, blir pensjonsformuen 3,1 millioner kroner. Tallene er før skatt og i løpende kroner.

Løp og kjøp!

Har du tjue eller tretti år foran deg i arbeidslivet bør du kaste deg rundt så fort som mulig, og øke aksjeandelen fortere enn svint. De siste fjorten dagene har nemlig aksjefallet på verdens børser sørget for relativt lave priser på aksjer.

Om bunnen er nådd på kort sikt, vet riktignok ingen. Men tror du på at mennesker over tid er i stand til å skape verdier, kan de neste 30 årene inneholde lyse tider likevel - både for verdensøkonomien og for din pensjon.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!