Du kan mye mer enn du tror!

Du tror kanskje at det gode arbeidsmarkedet bare gjelder for andre yrkesgrupper enn din egen, og at du ikke kan ta del i de gode tidene? Da får du tro om igjen.

Har du lyst på nye utfordringer i arbeidslivet? Det er mange som har funnet nye karriereveier bare ved å tenke på seg selv på en litt ny måte, og funnet ut hva de virkelig kan! Det kan også du gjøre!

I følge markedsdirektør Odd Erik Martinsen i Arbeidsdirektoratet, har vi nemlig et større potensiale på arbeidsmarkedet enn vi tror vi har.

Vår samlede kompetanse består av både utdanningen vi har tatt (formalkompetanse), og den kunnskapen vi har skaffet oss gjennom livet (realkompetanse).

DinSides tips

Vårt tips er at du starter med å sette ord på alt du kan. En slik øvelse kan føre til at du oppdager din egen realkompetanse, og blir bedre i stand til å markedsføre den.

Unngå å definere din kompetanse som "bare" lærer eller sykepleier. Da er du antakelig alt for snever. Prøv heller å sette ord på alle ferdighetene du har som følge av erfaringene dine.

Hvis du er lærer, har du bred erfaring i å formidle, i tillegg til at du kan fagene du underviser i. Er du sykepleier, har du lang erfaring i å gi omsorg, kunnskap om legemidler og administrasjon osv.

Har du vært hjemme noen år og tatt deg av barn, har du erfaring i administrasjon, logistikk, og i å håndtere skiftende omgivelser.

Skjønner? Sett i gang!

Alle kan bytte

Det er stadig flere som skifter beite. Jan Olav Bruvik i Norsk Lærerlag forteller at lærere som ”hopper av” gjerne tar jobber innenfor journalistikk, forlagsbransjen, offentlig administrasjon, databransjen og innen personaladministrasjon.

Norsk Sykepleierforbund opplyser at det ikke foreligger statistikk over hva sykepleiere velger som alternative karriereveier, men at både legemiddelbransjen og flyselskapene rekrutterer sykepleiere.

Andre kjente eksempler på vellykkede hamskifter er byråkrater som blir journalister, befalsskolekandidater som brukes i administrative lederstillinger i næringslivet osv osv. Alle disse er eksempler på at skifte av karrierer har gitt både økte inntekter og større trivsel.

Test dine interesser hos A-etat!

Noe som kan hjelpe deg, i hvert fall et lite stykke på vei, er arbeidsmarkedsetatens nettsted, med
”Test dine interesser”. Ved å svare på 120 spørsmål om interessene dine, får du opp en profil over deg selv, og en liste over yrker som ”matcher” profilen.

For å teste testen, utga DinSide seg for å ha et forholdsvis snevert selvbilde, og svarte bekreftende på kun ett av spørsmålene (”Er du interessert i å arbeide i tollen og forhindre smugling?”). Likevel fikk vi opp en liste over ikke mindre enn 28 aktuelle yrker for den noe interessefattige jobbsøkeren.

De ledige jobbene er lette å finne


For å finne de ledige jobbene, kan du også gå inn på arbeidsmarkedsetatens nettsted, som gir deg alle - absolutt alle offentlig utlyste stillinger i Norge. Antall ledige stillinger 15.2: 19 542.

Men når du nå har skaffet deg en nytt faglig selvbilde, er jo tiden inne til å være litt dristig i valg av land du vil arbeide i, også. Hvorfor ikke jobbe i et annet land i Europa? Gjennom EØS-avtalen har Norge avtalefestet at du står fritt til å velge å jobbe i et hvilket som helst annet europeisk land. Nedenfor finner du to jobbsøkesteder med 50 - 100.000 ledige jobber i inn- og utland.

Lykke til!

Ta meg til DinSide Jobb!