Du får ingenting igjen for skuddårsdagen!

Du må jobbe en ekstra dag, og får ikke ekstra lønn. Men du får en dag til på månedskortet, og du får ikke ekstra renter på lånet ditt.

I dag er det skuddårsdag, og det er 400 år siden sist det var skuddår ved et århundreskiftet. I uvanlig grad føles denne dagen som ekstra bryderi. Vi jobber en ekstra dag uten å få ekstra lønn!
BNP 1999:1 189 mrd kroner
BNP totalt pr. dag3,26 mrd kroner
Antall sysselsatte 2 270 000 stk.
BNP pr. pers. pr. dag1 435 kroner

Legger en gjennomsnittsbetraktninger til grunn, vil hver av oss produsere varer og tjenester i dag til en verdi av 1.435 kroner. Dette betaler vi også skatt av.

Skatteinngang pr. dag pr. pers er i gjennomsnitt 417 mrd/(365 dgr*2,27 mill)= 503 kroner.
Dette får vi fint lite igjen for.

De fleste av oss lønnes med fast lønn pr. mnd/år. Årslønnen i skuddår justeres ikke opp, selv om vi yter en dags ekstra arbeid. Ikke får vi en ekstra dags trygd, heller.

Verken i DinSide eller i TV2 lønnes de ansatte ekstra selv om de produserer en ekstra dags underholdning.

Vi kan glede oss over at vi får en ekstra dag av alle godene vi betaler for med faste utgifter, abonnementer osv.

Vi får for eksempel en ekstra bodag, uten ekstra husleie eller ekstra rentedag i banken.Vi får én
ekstra dag på månedskortet, 520/30=17 kroner
Gratis TV-dag (1.590/365)=4,35 kr
Gratis avis (abb Aftenp. Morgen 1.872kr) 5 kr

Sum ekstragoder: 26 kroner

Artikkelen fortsetter under annonsen

Variable utgifter vi får ekstra av i dag:
En ekstra løssalgsavis kr. 9
Ekstra mat 1 dag (SIFO snitt kvinner+menn 19-70 år 1400 pr.mnd) kr. 50
Ekstra slitasje på tøy (SIFO gjenanskaffelse 600 prmnd/30: kr. 20
Ekstra slitasje/bruk av bilen 50 000 kr/år/365 kr. 137

Sum variable utgifter: 216 kroner

Ja, dette er bare tull og tøys, men dette er jo også en spesiell dag:

Ikke bare er det skuddårsdag, men det er den første skuddårsdagen ved et hundresskifte siden år 1600! Det er bare skuddårsdag ved århundreskifter hvert 400. år.

Dette innebærer bl.a. at en stor kunstner som bliur født i dag, ikke vil kunne feire 100-års dagen sin før i år 2400.