Daglig leder Grace Beathe Mathisen ved Arbeidslivstelefonen
Daglig leder Grace Beathe Mathisen ved ArbeidslivstelefonenVis mer

Dobbel hjelp ved trøbbel på jobben

Arbeidslivstelefonen skal svare på alle mulige slags spørsmål til folk med konflikter på jobben.

Den forholdsvis nye Arbeidslivstelefonen til Mental Helse har tydeligvis vært en suksess og fortsetter framover med dobbel kapasitet - nesten fullfinansiert av staten.

Fra å være et tilbud med åpningstid tre dager i uken og én rådgiver, blir Arbeidslivstelefonen nå betjent av to rådgivere på alle hverdager.

Stor pågang

- Siden oppstart i april 2002 har det vært en økende pågang hos oss. Mange av samtalene dreier seg om trakassering, mobbing, utbrenthet og sykefravær, forteller daglig leder Grace Mathisen.

- Vi er et supplement til tilbudet som allerede finnes hos Arbedstilsynets telefontjeneste og til de andre hjelpeinstansene som finnes i arbeidslivet. De etablerte hjelpetjenestene har ofte liten tid til å kunne drøfte og diskutere løsninger, og det er der vi kommer inn, mener hun.

- Vi ønsker å prioritere folk med psykososiale problemer - det ofte de som har størst behov for å prate, sier hun, og mener at den synkende organisasjonsgraden blant arbeidstakere har ført til at folk i større grad enn før står uten noen å snakke med når det oppstår konflikter.

Hard juss og mykt prat

Hun forteller at de nå er to rådgivere på heltid som betjener telefonen. Selv er hun sosionom med erfaring fra sosialkontor, god kjennskap til Aetat, og lang tids arbeid ved en attføringsbedrift. Den andre rådgiveren er tidligere trygdesjef, og har lang erfaring som personelloffiser og tillitsvalgt

- Ofte bruker vi tid på å finne ut hva som er blitt gjort i saken tidligere. Folk har kanskje rettigheter de ikke er klar over - og det er uansett nyttig for folk med konflikter på jobben å få en utenforstående til å se saken med nye øyne, sier hun. - Mange har prøvd å løse saken gjennom systemet og mistet troen på at det nytter. Vi prøver å gi dem troen tilbake.

- Vi har taushetsplikt, men det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å få råd fra oss, sier Mathisen.

Telefonnummeret til Arbeidslivstelefonen er 815 44 544. Det koster kun lokal takst å ringe.