Disse stillingene er ledige

Sjekk hvilke bransjer som trenger deg nå.

Stilling yrke grovgruppeStilling yrke fingruppeTilgang stillinger
   
Akademiske yrkerAkademiske yrker i privat sektor151
 Akademiske yrker (restgruppe)270
 Journalister og informasjonsmedarbeidere134
 Juridiske yrker204
 Saksbehandlere i offentlig sektor600
 Samfunnsvitenskapelige yrker275
Akademiske yrker sum: 1634
Barne- og ungdomsarbeidBarne- og ungdomsarbeidere973
 Dagmammaer, praktikanter og lignende15
Barne- og ungdomsarbeid sum: 988
Butikk- og salgsarbeidAnnet salgsarbeid1281
 Butikkarbeid1065
Butikk- og salgsarbeid sum: 2346
Bygg og anleggAndre anleggsarbeidere97
 Andre bygningsarbeidere233
 Elektrikere259
 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l.46
 Rørleggere186
 Snekkere og tømrere172
 Vei- og anleggsarbeidere26
Bygg og anlegg sum: 1019
Helse, pleie og omsorgAnnet pleie- og omsorgspersonell (restgruppe)996
 Medisinske yrker (leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter)341
 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere1117
 Sosionomer og barnevernspedagoger ol458
 Sykepleiere og jordmødre2238
Helse, pleie og omsorg sum: 5150
IndustriarbeidAndre håndverkere44
 Automatikere og elektriske montører132
 Hjelpearbeid innen industrien114
 Mekanikere348
 Næringsmiddelarbeid72
 Prosess- og maskinoperatører206
 Støpere, sveisere, platearbeidere ol187
Industriarbeid sum: 1103
Ingeniør- og ikt-fagAndre naturvitenskapelige yrker162
 Ikt-yrker779
 Ingeniører og teknikere1085
 Sivilingeniører, sivilarkitekter o.l.523
Ingeniør- og ikt-fag sum: 2549
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgittIngen yrkesbakgrunn eller uoppgitt181
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 181
Jordbruk, skogbruk og fiskeJordbruk, skogbruk og fiske153
Jordbruk, skogbruk og fiske sum: 153
KontorarbeidAndre funksjonærer245
 Lager- og transportmedarbeidere176
 Lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon46
 Resepsjonister og sentralbordoperatører202
 Sekretærer122
 Økonomi- og kontormedarbeidere613
Kontorarbeid sum: 1404
LedereLedere i offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner621
 Ledere i privat sektor518
Ledere sum: 1139
Meglere og konsulenterAdministrativt salgsarbeid og salgsrepresentanter798
 Markedsførings- og reklamekonsulenter406
 Meglere72
 Økonomer og revisorer227
Meglere og konsulenter sum: 1503
Reiseliv og transportFørere av transportmidler370
 Hovmestere, servitører og hjelpepersonell695
 Kokker294
 Konduktører, kabinpersonale og reiseledere34
 Maritime yrker118
 Reisekonsulenter og reiselivsmedarbeidere23
Reiseliv og transport sum: 1534
Serviceyrker og annet arbeidAnnet arbeid280
 Rengjøring549
 Vakthold og vaktmestere310
 Velvære115
 Yrker innen politi, brannvesen, toll og forsvar337
Serviceyrker og annet arbeid sum: 1591
UndervisningFørskolelærere707
 Grunnskolelærere533
 Lærere i videregående skole460
 Undervisningspersonale på høyere nivå og spesialister155
Undervisning sum: 1855