Disse spørsmålene er ulovlige

Skal du på intervju? Da skal du vite at det er noen spørsmål intervjueren ikke har lov til å stille deg.

Alle artiklene i Jobbguiden finner du her: Ny jobb til høsten.


Dette er ulovlig

Ifølge loven kan arbeidsgiver i privat virksomhet i praksis ansette hvem han vil - og spørre om hva han vil på intervju.

- I utgangspunktet kan en arbeidsgiver i det private næringsliv spørre om hva som helst på intervju, sier Christian Didriksen, rådgiver i Arbeidstilsynet. - Så lenge han ikke bryter loven ved å forkjellsbehandle eller diskriminere.

- Spør om hvorfor spørsmålet er relevant for stillingen, er rekrutteringensekspertens råd til de som får spørsmål de ikke må, eller vil, svare på.

Trykk her for å lese mer om hvordan du bør foholde deg til de ubehagelige spørsmålene på intervju.

Ifølge Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven, og Diskrimineringsloven er det forbudt å forskjellsbehandle på bakgrunn av:

 • kjønn
 • religion
 • livssyn
 • hudfarge
 • nasjonal eller etnisk opprinnelse
 • politisk syn
 • medlemskap i arbeidstakerorganisasjon
 • seksuell orientering
 • funksjonshemming
 • alder
 • DinSide har tidligere omtalt Diskrimineringsloven her.

  Det er altså eksplisitt forbudt å spørre om slike ting på intervjuet. Likestillings- og diskrimineringsombudet får mange spørsmål, særlig om kjønn og etnisitet, ifølge Tone R. Bjellaanes, fungerende avdelingsleder i juridisk avdeling.

  - Vi bistår med generell veiledning om lovverket, sier Bjellaanes. - Hvis man føler seg diskriminert mot, kan man klage til oss, så tar vi opp saken med arbeidsgiver og vurderer om det er brudd på lovverket.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Her er skoleeksempelet på hvordan en stillingsutlysning ikke skal være.

  Ifølge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver heller ikke rett til å innhente helseopplysninger om arbeidssøkeren annet "enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen."

  Ulovlig

  Har du blitt stilt ulovlige spørsmål på intervju? (Avsluttet)
  Ja, det har skjedd(45%) 245
  Nei, aldri(34%) 187
  Jeg har fått spørsmål som er i gråsonen(21%) 117
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


  Noen unntak

  Arbeidsgiveren har ikke lov til å innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner - med mindre det er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn, og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet.

  - For eksempel om man søker jobb i SV, så kan det være naturlig å spørre om politisk tilhørighet, sier Bjellaanes.

  Det er i utgangspunktet forbudt for arbeidsgiver å vektlegge seksuell orientering ved ansettelser. Det finnes imidlertid et unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform ved ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn. For at unntaket skal kunne komme til anvendelse må det være på bakgrunn av stillingens karakter eller formålet med virksomheten. Dessuten må det være presisert i utlysningsteksten at særlige krav blir stilt.

  - Det er altså ikke slik at enhver arbeidsgiver kan velge å legge negativ vekt på homofil samlivsform, sier Bjellaanes.

  Foto: Tom Denham. Foto: Tom Denham
  Foto: Tom Denham. Foto: Tom Denham Vis mer


  Spørsmål i grenseland

  Men det er ikke bare forbudte spørsmål man kan risikere å bli stilt på intervju.

  - Arbeidsgiver kan spørre om det meste, men man er ikke pliktig til å svare, sier Didriksen.

  Bjellaanes forklarer at det er vanskelig å gi et svart-hvitt svar på hva som er lov og hva som ikke er lov - utover det som er eksplisitt forbudt i lovverket.


  Eksempler på ting som kan være i gråsonen - eller rett og slett ulovlig å spørre om - er hvor kandidatens foreldre kommer fra, om hun tror på Gud, hvilket parti hun stemmer på, og så videre.

  DinSide har snakket med to eksperter innen rekruttering: Trykk her og les hvordan de anbefaler deg å svare, når du får spørsmål du ikke vil svare på.

  Kilder: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet (Ansettelse), Diskrimineringsloven, Likestillingsloven, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Manpower.

  (Artikkelen er tidligere publisert på DinSide.no)