Dette tjener lærerne

Utdanning og ansiennitet er gjør størst utslag på lærernes lønn.

Foto: Matt Williams Foto: Matt Williams
Foto: Matt Williams Foto: Matt Williams Vis mer


Utdanning avgjør lønn

Tall fra SSBs lønnsstatistikk for 2005 viser at heltidsansatte lærere i grunnskolene hadde en gjennomsnittlig årslønn på cirka 366.000 kroner. Heltidsansatte lærere i videregående skole tjente gjennomsnittlig 390.000 kroner i året. Dette viser gjennomsnitts-
lønn for lærere, adjunkter, adjunkter med opprykk og lektorer. Mens en lærer (her menes allmennlærer) har fire års utdannelse og kan undervise i grunnskole, har en adjunkt en fireårig cand. mag eller bachelor. En adjunkt med opprykk har fem års utdannelse, mens en lektor har en mastergrad, og dermed syv års utdannelse.

Tall fra Utdanningsforbundet viser at minstelønn for en nyutdannet lærer er 278.500 kroner i året. Minstelønnen stiger med ansiennitet, til den når 349.400 kroner etter 16 år. For adjunkter er de tilsvarende tallene 295.500 til 365.800 kroner, og for lektorer 308.900 til 401.200 kroner.

Ifølge Utdanningsforbundet er det ikke mye å hente i tillegg. Kontaktlærere (klasseforstandere) får 10-20.000 kroner ekstra i året, mens rådgivere får 12-15.000 kroner ekstra i året.

Tallene fra SSB viser en gjennomsnittslønn for lærere i grunnskolen på 366.000 kroner, mens lærere i videregående skole tjener 390.000 kroner i gjennomsnitt. Det tyder på at mange lærere har opparbeidet seg lang ansiennitet. Dette bekreftes av Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet.