Dette mener nordmenn

Svært mange har ikke en avtale om pensjonssparing.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Siste år gjennomførte AC Nielsen en forbrukerundersøkelse hvor testpersonene ble spurt om deres oppfatning om folketrygden, samt deres egne spareavtaler.

Undersøkelsen konkluderte med at 59 prosent av befolkningen ikke trodde at folketrygden alene vil være nok å leve av. Til sammenligning trodde bare to prosent at folketrygden alene ville være grunnlag for en god økonomi.

64 prosent uten pensjon

64 prosent svarte at de ikke hadde en avtale om sparing til egen pensjon. Disse personene må derfor ta sikte på å leve på folketrygden alene, hvis de ikke velger å påbegynne en sparingsavtale i fremtiden.

15 prosent svarte at de hadde en tjenestepensjon fra arbeidsgiveren deres, og 25 prosent at de hadde en annen type privat pensjonsordning.

Prosenttallet overstiger 100, da det er noen som har både tjenestepensjon og annen individuell sparingsording.

Kilde: AC Nielsen "Forbrukere og forsikring", hentet fra FNH.