Dette gjør du når du mener deg usaklig oppsagt

Arbeidsmiljølovgivningen stiller store krav til arbeidsgiver. >>> Tilbake til innledningen

Du har rett til å ta til motmæle når du blir oppsagt. Foto: Per Erveland
Du har rett til å ta til motmæle når du blir oppsagt. Foto: Per Erveland Vis mer

Fått sparken uten grunn?

 1. Dette gjør du når du mener deg usaklig oppsagt


 • Lov: Arbeidsmiljøloven regulerer oppsigelser og tvisteforhold. Loven krever at oppsigelsen skal ha bestemte former, gir arbeidstaker forhandlingsrett og setter tidsfrister.
  Se loven her:
  Arbeidsmiljøloven hos Lovdata
 • Oppsigelsens form: En oppsigelse skal alltid være skriftlig og informere om din rett til forhandlinger med arbeidsgiver. Den skal også informere om din rett til å fortsette i stillinger og hvilke svarfrister som gjelder. Dersom det er forhold ved virksomhetene som ligger til grunn for oppsigelse, vil du ha fortrinnsrett ved nyansettelser. Du skal alltid orienteres om årsaken til oppsigelsen.

  En oppsigelse skal leveres personlig eller sendes rekommandert.

  Mener du at oppsigelsen er usaklig, har du selv ansvar for å ta kontakt med din fagforening, tillitsvalgt eller advokat.

 • Oppsigelstid: Oppsigelsestiden regnes i hele kalendermåneder med start den første dagen i måneden etter at oppsigelsdatoen. Blir du oppsagt den 20. mai, vil du kunne jobbe i ut mai og ha oppsigelsestid i henhold til kontrakten din.

  For at du skal måtte gå på dagen, må du ha misligholdt arbeidsavtalen på en særdeles grov måte. Også ved øyeblikkelig fratreden skal du ha beskjed om årsaken til avskjedigelsen og opplyses om din rett til forhandling.

 • Forhandlingsrett: Du som arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver ved en oppsigelse. Loven bestemmer at du må kreve dette innen to uker fra oppsigelsen. Arbeidsgiver har anvar for å at forhandling kommer i stand. Også arbeidsgiver har to ukers frist fra han har mottatt beskjed om at du ønsker forhandling. Både du og arbeidsgiver kan ta med dere rådgiver eller advokat.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Forhandlingene skal ikke gå over mer enn to uker. Det skal føres en forhandlingsprotokoll som begge parter må undertegnes.

 • Søksmål: Arbeidstaker kan reise søksmål mot arbeidsgiver, uten at det har vært holdt forhandlingsmøter. Arbeidstakeren må da underrette arbeidsgiveren om dette. Men arbeidsgiveren kan, når han har mottatt melding om søksmål, kreve forhandlinger med arbeidstakeren. Også her gjelder to ukers frister. Merk at det finnes særskilte regler for frister for hvor sent det kan reises søksmål og sett deg godt inn i dette.
 • Retten til å jobbe: Så lenge en ligger i forhandlinger, kan du som arbeidstaker fortsette i jobben. Arbeidstakeren kan da be om rettens kjennelse om at arbeidstakeren skal fratre stillingen før en endelig dom er avsagt.
 • >>> Tilbake til innledningen

  Kilder: Arbeidstilsynet og artikler fra DinSides arkiver.