Dette er utbrenthet

Mange mener utbrenthet er et motefenomen, og at begrepet misbrukes. Ifølge forskerne er dette hva utbrenthet egentlig innebærer.


Emosjonell utmattelse:
Du er nedstemt og frustrert, du føler deg tom følelsesmessig, du har lite å gi, du er sliten om morgenen, det er anstrengende å jobbe med mennesker og du reagerer ikke normalt på hendelser.

Kynisme:
Du er mer kynisk og følelseskald enn før, og makter i liten grad å sette deg inn i andres situasjon. Du mangler empati, og distanserer deg fra omgivelsene og menneskene rundt deg.

Nedvurdering av egen innsats:
Du synes ikke at noe av det du gjør i jobben holder mål, selvtilliten er lav og du synes andre presterer mye bedre enn deg.