- Dette er dårlig service

Å få et ubegrunnet svar om at man havner i C-klassen, synes andre rekrutteringsfolk ikke er en god idé.

Upersonlig og ubegrunnet

- Behandling av kandidater er noe av det viktigste rekrutteringsbyråer driver med - ikke minst hvordan man tar vare på de som søker stillingene, sier seniorkonsulent hos Ray & Berndtson, Marita Christensen.

Hva mener du om å sende ut brev hvor man kategoriserer folk i A, B og C-klasser, og etterpå bare konstaterer at de tilhører sistnevnte kategori?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Jeg synes at det er et veldig upersonlig og automatisert svar. De burde i det minste ha gitt en begrunnelse og en forklaring på hvorfor han havnet i denne kategorien. For hva er egentlig kriteriene for å komme i de ulike kategoriene?

- Et annet viktig element er å gi god service. Med et slikt brev vil de fleste kandidatene tenke: Dette rekrutteringsbyrået vil jeg ikke ha noe å gjøre med senere. Dette er ikke en god måte å gi avslag på, synes jeg, avslutter Christensen.

Lite hyggelig

- Et slikt svar vil du aldri få fra oss. Vi deler ikke folk inn i ulike kategorier, og forteller noen av dem at de ligger helt på bunn. Vår policy er at vi aldri kommenterer på den enkelte kandidaten, med mindre vedkommende spør selv, sier avdelingsleder for rekruttering av økonomipersonell, Rigmor Knai.

Det betyr også at folk som får ett umiddelbart avslag, får et standardbrev. Men folk som har kommet lenger i prosessen, vil alltid få en muntlig tilbakemelding.

- Det er godt mulig at søkeren som fikk avslagsbrevet, har fått en korrekt tilbakemelding. Men det er i alle fall ikke noen hyggelig måte å gjøre det på, avslutter Knai.