Den store vikarguiden

Utfordringene er store og mange for en som ikke vet om det kommer lønn inn på kontoen hver måned. Men en god løsarbeider ser utfordringene rett i øynene, og drukner seg ikke i problemer. Her får du hjelp til å ta kontroll over vikariatspøkelset.


Sliter du med å bli fast ansatt, er du i samme situasjon som hele ti prosent av den norske arbeidsstokken, ifølge Aetat. Og ikke bare det: Ett år etter at en arbeidssøkende har fått seg jobb, svarer hele 34 prosent at de fortsatt er midlertidig ansatt.

Stadig flere

Den store vikarguiden

Det er ingen grunn til å tro at mengden midlertidige ansettelser vil være nedadgående i arbeidslivet. Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at den omstridte utredningen fra arbeidslivslovutvalget i høst vil bli fulgt opp i et nytt forslag til arbeidsmiljølov "i god tid før påske" i år. Vi har imidlertid liten grunn til å tro at lovforslaget vil legge
opp til noen vesentlig innskjerping av arbeidsgiveres muligheter til å ansette folk midlertidig.

Å være uten fast ansettelse, er en tilstand som gir helt spesielle utfordringer til økonomistyringen, og du må løse problemer som fast ansatte ikke trenger å tenke på.

Bo

Har du lyst til å kjøpe ditt eget sted å bo, selv om fremtiden er langt ifra bombesikker? Her ser du hva bankene sier du bør gjøre.

Leve

Du må til enhver tid være forberedt på å leve av arbeidsledighetstrygd, og må derfor ha en viss peiling på hva som er minimum av hva du kan klare deg med. Minimumsinntekten din består stort sett av faste kostnader, men er likevel ikke fullstendig ubevegelig. Her kan du lese mer om hvordan du gjør minimum mindre.

Den store vikarguiden


Skulle arbeidsledighet bli et faktum en tid, bør du ha en økonomisk reserve, som kan gi deg et godt liv den tiden du likevel må ta deg fri. Her får du hjelp til å finne ut hvor stor reserve du bør ha.

Kriseberedskap

Blir postkassen fylt av regninger du ikke kan betale, må du ikke la deg lure inn i apatien. Da gjelder det å være løsningsorientert. Her er våre tips om hvordan du kan være offensiv og positiv, selv om du er blakk.


Yrke: Arbeidssøker

Også dette yrket kan du være god eller dårlig i. Her ser du hvordan du kan unngår fallgruvene som midlertidig ansatt arbeidssøker.

Pensjonen

Som løsarbeider, har du helt spesielle utfordringer knyttet til å bygge opp en pensjon. Her ser du hvordan du kan sikre pensjonen, selv om du ikke er i fast jobb.