Den store studieguiden

Lørdag 15. april går fristen ut for å søke på høyere utdanning her i landet. Vi har sett på hva som kreves dersom du eller barna dine skal komme inn på drømmestudiet.

Selve søkeprosessen er i år lettere enn noensinne: Du kan sende søknaden på Internett. Les vår tidligere artikkel om dette her. Du kan selvsagt også sende søknaden med posten som før.

Lurer du på hvordan du beregner hvor mange poeng du har? Etter Reform 94 ble reglene for beregning av poeng endret radikalt. Nå får du ekstra fordypningspoeng for ekstra studieretningsfag eller spesielle kombinasjoner av fag du har hatt på videregående skole. Du kan også få ekstra realfagspoeng, bonuspoeng og kjønnspoeng. Kommer du ikke rett fra videregående, får du tilleggspoeng for alder, utdanning og militærtjeneste. Klikk her for en grundigere innføring i poengsystemet.

I Søkerhåndboka finner du informasjon om alle offentlige studiene du kan søke på foran det kommende studieåret.

Gangen i søknadsprosessen er som følger: Du sender inn søknaden med dine valg før fristens utløp 15. april. Innen 1. juni mottar du et såkalt omslagsark fra Samordna Opptak. Du sender omslagsarket i utfylt stand sammen med vitnemål og attester til den saksbehandleren som er oppgitt. Vedkommende befinner seg som regel på den skolen du har satt som første studievalg.

Siste frist for å ettersende vitnemål og karakterutskrifter er 1. juli. Avslutter du videregående skole eller et annet studium nå til våren, er det viktig at du husker denne datoen. Hovedopptaket gjøres 25. juli, og du mottar beskjed om du har kommet inn eller ikke. Innen 1. august må du ha gitt beskjed om du tar i mot studieplassen du (forhåpentligvis) har blitt tilbudt eller om du aksepterer å stå på venteliste. 10. august gjøres et såkalt suppleringsopptak til de ledige studieplassene som finnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da gjenstår det å bestemme seg for hvilke studier du vil søke på. Vi har laget en oversikt over hvor mange poeng du må for å komme inn på en rekke studier. Nærmere 100 utdanninger har vi sett på. Klikk på linkene øverst til høyre i artikkelen for å se om DU kommer inn.