Den norske Bank (DnB)

Den norske Bank
Rangering goder
1: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
2: Mer lønn
3: Videreutdanning
4: Gunstige lån
5: Treningsmuligheter
6: Forsikring
7: Bedriftshelsetjeneste
8: Hus-/hagehjelp
9: Subsidiert/gratis barnehage
10: Mer ferie
11: Pensjonsordning
12: Sparing/fond
13: Firmabil
14: Firmahytte
15: Telefon/klær
1 er viktigst, 15 minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]