Deltidsjobber

Du må ikke nødvendigvis ha en deltidsjobb som er relevant for studiene dine.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Vi ser det som positivt dersom du har en jobb som gir deg økt kompetanse. Den behøver ikke nødvendigvis å være relevant for ditt framtidige yrke, sier Magne Amundsen i Mercuri Urval.

Han mener jobben helst bør gi deg trening i å forholde deg til andre mennesker, organisasjoner eller krav til inntjening.

- Jeg pleier å si at du bør ha deltidsjobber hvor du i overført betydning lærer å smøre matpakka di. Vi har ofte inne kandidater som ikke har lært det, sier Amundsen.

I Orkla-konsernet er tonen noenlunde den samme.

- Ingen er uenig i at det er flott om du jobber med noe som er relevant for ditt fremtidige yrke. Men det viktigste er at du har prøvd deg i arbeidslivet, sier Bjørn Auglend i Orkla.

Noe helt annet

Truls Frogner i Manpower skisserer to alternative veivalg for deltidsjobber under studiene:

  • Å jobbe med noe som er relevant for studiene
  • Å jobbe med noe som ikke har noe som helst med studiene å gjøre
- En studie-relevant jobb er selvsagt positivt. Men å jobbe med noe ganske annet kan også være fruktbart. Da får du et annet perspektiv på tingene, og det kan du ha nytte av, sier Frogner.

Han viser til at bredde i yrkeskarrieren kan være positivt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å jobbe på vaskeri, å kjøre buss - det gir deg en verdifull tilleggserfaring om du er juss- eller medisinstudent. Du signaliserer dessuten at du tør å ta nye og annerledes utfordringer, sier Truls Frogner.