De uvanlige jobbene

Lista har både nye, eldgamle og alternative stillinger samt stillinger som rett og slett er ukjente for folk flest.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kunstterapeut: Kunst som terapi. Ulike kunstformer som tegning, maleri, drama, leire og musikk brukes som behandlingsmetode sammen med blant annet psykologi.

Synfarer/rentegner: Aldri hørt om det? Både synfarere og rentegnere lager orienteringskart. Synfareren går fysisk gjennom terrenget og tegner inn terrengdetaljene manuelt, mens rentegneren "renskriver notatene" og faktisk tegner kartet. I dag gjøres dette elektronisk i kartprogrammet Ocad.

Nettjeger: Kartlegging av Internett, rett og slett. En nettjeger trenger ikke fellingstillatelse, men har som oppgave å lete opp interessante og relevante ting på nettet.

Oljeleter: Oljeselskapene har egne leteavdelinger, og der jobber oljeleterne. De evaluerer lete- og funnresultater, og har gjerne bakgrunn som sivilingeniører i petroleums- eller geologifag.

Bøkker (bødtker): De er ytterst få, men de fins. En bøkker lager og reparerer tønner og fat til vin, konjakk og liknende. Tidligere var dette en vanlig profesjon, men i dag er det en døende kompetanse. Noen få bøkkere finnes hos Arcus.

Aktuar: Aktuaren jobber gjerne i forsikringsselskap, hvor hun utreder og gjør beregningene som er grunnlaget for selskapets tilbud til kunder. Datagrunnlaget er selskapets statistikk om kundemassen. En aktuar har gjerne matematisk/statistisk utdanning.

Kuldemontør: Han gjør det kaldere for folk. Jobben er å installere kjøleanlegg, som holder matvarer, kunstisbaner og ishaller kalde. En kuldemontør har yrkesfaglig utdanning med fagbrev.

Modellsnekker: Ikke modellfly, men modeller for støping av metaller og liknende. Modellsnekkeren utfører også overflatebehandling og lager sjabloner. Han har urfaglig videregående skole, og ofte svennebrev.

Bryggerimester/ølbrygger: Bryggerimesteren har ansvaret for hvordan ølet smaker. I samarbeid med andre jobber han med utvikling og kvalitetssikring av nye øltyper og nye smaker. Mange har utdanning fra blant annet Carlsberg i Danmark.

Pianostemmer: En annen sjelden yrkesgruppe. Pianostemmere og pianoteknikere reparerer, regulerer og stemmer pianoer og flygler. Yrkesfaglig videregående skole er det som skal til, men de fleste pianostemmere har musikkutdanning i tillegg.

Babymassør: Det stimulerer sansene, bedrer motorikken, blodsirkulasjonen og fordøyelsen og virker avslappende. Slik funker babymassasje med olje, ifølge massørene selv. Mange av dem er utdannet ergoteraputer.

Refleksolog: Et annet ord er soneterapeut. Hun masserer soner på fot, legg og øre i helbredende øyemed. Dette er stimulering av nervereflekser som er relevante for sykdomsbildet. Refleksologi tilhører alternativ medisin.