De fem punktene

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Her er spørsmålene du bør stille:

Menneskelige relasjoner

Med sjefen: Hvordan medarbeidere har det med sjefen er en av de viktigste motivasjonsfaktorene. Spør din sjef in spe om hvordan han/hun tar beslutninger, og hvordan vedkommende vurderer arbeidsinnsats. Kan du akseptere svarene han/hun gir?

Med kolleger: Spør hvem du skal jobbe sammen med, og hvordan de ansatte i avdelingen fungerer sammen. Hvordan har forholdet vært tidligere. Er det mye gjensidig avhengighet? Hva vil kolleger forvente av en person i din stilling?

Med underordnede: Spør om sterke og svake sider hos de ansatte som kommer til å jobbe under deg. Bestem deg for om du har de nødvendige ferdigheter for å lede de ansatte, og om du tror at de har nødvendig kompetanse slik at avdelingen kan oppnå den suksessen du og ledelsen forventer.

Arbeid/fritids-balanse

Beliggenhet: Vær ærlig mot deg selv når du beslutter deg for hvor mye tid du har til transport hver dag. Er det forenlig med din ektefelle og dine barn? Husk at stress hjemme kan gjøre deg mindre effektiv på jobben.

Reisevirksomhet: Hvor mye vil du akseptere å reise? Vil du sove på hotellrom i 20, 30 eller 50 prosent av tiden?

Arbeidsbelastning: Er arbeidskulturen i bedriften basert på mye overtidsarbeid? Alt for mye overtid kan bety at det er for få ressurser tilgjengelig, eller at bedriften og de ansatte er dårlige planleggere.

Arbeidstype

Rutinearbeid: Liker du egentlig å ha rutinemessige arbeidsoppgaver?

Arbeidstype: Still spørsmål som gir deg en klarhet i hvor stor en del av jobben som involverer prosjektarbeid, å bygge kunderelasjoner, utvikle strategier, implementere løsninger og å være kreativ. Er det du skal gjøre mest, det du virkelig liker?

Bidrag: Vil jobben du gjør gjøre en forskjell i din avdeling? I bedriften? I samfunnet? Betyr det noe for deg?

Vekstmuligheter: Hvordan er mulighetene for forfremmelse? Spør om interne kandidater har vært tatt i betraktning til den stillingen du nå søker. Hvis ikke, spør om hvorfor og hva det vil bety for deg i fremtiden.

Virksomheten

Verdier: Mennesker som ikke liker verdiene til bedriften der de jobber, ønsker ofte å slutte. Spør hvilke verdier som er markante i bedriften, og hvordan det påvirker det daglige arbeidsmiljøet.

Ledelse: Er lederne i bedriften mennesker som du og andre respekterer, beundrer og ønsker å jobbe for? Finn ut hvor lenge toppledelsen har vært ansatt, hva bakgrunnen deres er, og hvor de kom fra.

Bransjen: Leverer bedriften/bransjen varer eller servicetjenester som du ønsker å bli assosiert med? Lag research i avisartikler, og finn ut om bransjen er sunn og i vekst. Og om den ofte er utsatt for oppkjøp eller omstruktureringer.

Økonomiske hensyn

Grunnlønn: Blir du tilbudt en lønn som reflekterer din verdi i markedet? Sørg for at det er nok til at det er greit å forlate din nåværende jobb.

Provisjon: Hvis du gjør en jobb ut over det normale, er det da lagt opp til at du kan få provisjon eller annen resultatorientert lønn? Vurder hvorvidt den totale lønnspakken er i forhold til din tidligere lønn, og dine nåværende forventninger.

Lakis foreslår at man etter å ha svart på ovenstående spørsmål lager en liste over pluss- og minussider ved jobben. Og at man deretter foretar en relativ vekting av plusserne og minusene - etter hvor viktige de er for en selv.

Kilde: www.careerbuilder.com for www.cnn.com.