Mange dødsulykker skjer i forbindelse med bruk av store maskiner og kjøretøy som traktorer. Foto: colourbox.com
Mange dødsulykker skjer i forbindelse med bruk av store maskiner og kjøretøy som traktorer. Foto: colourbox.comVis mer

De farligste jobbene

I 2008 omkom 49 personer mens de var på jobb, flest i jord- og skogbruksnæringen.

- Vi må tilbake til 2003 for å finne høyere antall dødsulykker enn i år. Ulykkesforebygging er en oppgave som må tas på alvor, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen i en pressemelding.

13 personer forulykket på jobb i jord- eller skogbruk i fjor. Det er tre ganger så mange som i årene 2007 og 2006. Aller høyest er risikoen i sommermånedene. I industrien omkom 10 personer på jobb, mens det omkom seks personer i bygg- og anlegg og seks innen transport og kommunikasjon. Sett i forhold til hvor mange som arbeider i de forskjellige næringene, er jord- og skogbruk den klart mest ulykkesutsatte.

- Fordi tallene er spesielt høye innen jord- og skogbruksnæringen vil Arbeidstilsynet doble antall tilsyn i denne næringen i 2009, sier Finboe Svendsen.

Les også: Verdens 25 verste jobber

Risikofaktorer

Dødsfallene skjer i forbindelse med klemulykker, arbeide med større maskiner og kjøretøy (traktor, truck og andre kjøretøy) og som resultat av støt/treff av gjenstander. Fallulykker er også en gjenganger. Dessuten har tre personer omkommet i drukningsulykker.

Skadetall etter næring i 2007, viser at skadefrekvensen er størst per sysselsatt i bergverksdrift og trevareproduksjon. Merk at tallene ikke dekker skader i sjøfart, oljeindustri og fiskeriene.

Les også: Du blir syk av åpne landskap

Artikkelen fortsetter under annonsen

Menn mest utsatt

Kun tre av de omkomne var kvinner, mens flesteparten av de som omkommer er mellom 40 og 54 år gamle. 10 av de som omkom hadde ikke norsk statsborgerskap.

Vestlandsfylkene er mest utsatt - 16 av dødsulykkene er registrert her. (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane.)

Les også: Groteske servicehistorier