Dårlig råd = null jobb?

JOBBSØK: Mens ledigheten øker, strammer arbeidsgiverne grepet. Det blir stadig vanligere å kredittsjekke jobbsøkerne.

Nettopp fått drømmejobben? Da er sjansen stor for at din nye arbeidsgiver har kontrollert økonomien din.

Ifølge Datatilsynet.no blir det nå stadig mer vanlig å foreta kredittsjekk av aktuelle kandidater til utlyste stillinger.

Mange lurer på om dette er tillatt, og i så fall i hvilken grad og i hvilke tilfeller.

Når er det lov?

Personopplysningsloven sier at kredittopplysninger bare skal gis til den som har saklig behov for det.

Si din mening:

Er det OK med kredittsjekk? (Avsluttet)
Nei - Aldri(41%) 241
Tja - bare der det har sammenheng med jobben(35%) 206
Ja - selvsagt(18%) 104
Bryr meg ikke(6%) 37
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det betyr at det bare i begrenset grad er anledning til å foreta kredittsjekk av en jobbsøker. Datatilsynet oppgir tre kriterier som må være oppfylt før en arbeidsgiver kan be om kredittsjekk av jobbsøkere:

  • Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon

  • Stillingen skal innbefatte stort økonomisk ansvar

  • Kredittsjekk skal bare foretas på de søkere som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen