CoShopper: Opsjonene består

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om CoShopper: samler potensielle kjøpere til et produkt på nettet, såkalt samkjøp. Jo flere som kjøper, jo billigere skal det bli.

Antall ansatte: 70

Gjennomsnittsalder: 28 - 33

Arbeidstid/hjemmejobbing: Å komme på jobb klokken ni og avslutte klokken 19.00 er ikke uvanlig. Folk jobber likevel ikke like mye som i fjor. Arbeidstida er svært fleksibel. Jobber man til seint om kvelden, er det ingen som reagerer på at man kommer på jobb utpå dagen. Det viktigste er at jobben blir gjort, ikke hvor den blir gjort.

Permisjonsordninger/svangerskap: Permisjon etter loven.

Videreutdanning: Ønske fra ledelsen om at de ansatte tar kurs og liknende.

Ferie: Etter loven. De ansatte får også de to ekstra feriedagene.

Lønn/bonuser/opsjoner/overtid: De fleste har fastlønn. Lønnen er i gjennomsnitt litt lavere enn i tilsvarende jobber i "den gamle økonomien". Opsjonsordninger til alle ansatte.

Gunstige lån/sparing/fond: Nei.

Bedriftshelsetjeneste: Nei.

Arbeidsdeling: Organisert i team. Alle gjør alt.

Kontororganisering: Åpent landskap og kontorer. Avhengig av arbeidsoppgaver.

Pensjonsordning : Ja.

Forsikringsordninger: Etter loven.

Kontraktsvilkår: Tre måneders prøvetid og oppsigelsestid. Ikke karantene, men en taushetserklæring.

Fagorganisering: Ikke egen organisasjon på jobben, men de fleste ansatte er medlem av en eller annen forening.

Frynsegoder: Dekker jobbrelaterte telefonutgifter og betaler enkelte avisabonnement.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Subsidiert/gratis barnehage: Nei.

Firmahytte: Nei.

Telefon/klær: Nei.

Firmabil: Nei.

Treningsmuligheter: Etter avtale blir "team-trening" subsidert.

Hus-/hagehjelp: Subsidiert/gratis barnehage: Nei.