Cell Network: Firmamotorsykkel

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om Cell Network: Mest kjent for arbeid med Internett og webteknologi, men jobber også med eBusiness-prosjekter – strategi, prosjekt­ledelse, design, implementering og systemintegrasjon. Fusjonerte i mai 2000 med Mandator.

Lønn/bonuser/overtid: Alle ansatte som ikke har personalansvar får overtidsbetalt. Alle ansatte er med i kollektiv bonusordning. I tillegg er det ekstraordinær bonus i 2001.

Sparing/fond/opsjoner: Alle ansatte er med i pensjonsordning/ innskuddsordning. Alle ansatte kan kjøpe opsjoner 1-2 ganger per år.

Videreutdanning: Alle ansatte har budsjett for kompetansebygging. Spesiell videreutdanning kan dekkes ved spesielle tilfeller.

Ferie: 22 dager i 2001. Fem uker i 2002

Permisjon/svangerskap: Cell Network dekker mellomværende mellom 6G og 8G + 50% av evt. overskytende lønn. Full opptjening av feriepenger i hele permisjonstiden.

Subsidiert/gratis barnehage: Nei.

Firmabil: I spesielle tilfeller. Firmamotorsykkel kan også tilbys.

Pensjonsordning/forsikring: Noen tilleggsforsikringer i tillegg til lovpålagt ulykkes- og skadeforsikring. Pensjonordningen er en kombinasjon av ytelses- og innskuddsbasert pensjon.
Nye forsikringer blir klart neste uke.

Gunstige lån: Egen avtale med et par banker.

Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing: Kjernetid mellom 9 og 15 med flexitid. Muligheter for avspasering.

Firmahytte: To firmaleiligheter på Hafjell.

Telefon/klær: Eget klesbudsjett, egne telefonordninger (fast og mobil). Egen gadgetkonto.

Bedriftshelsetjeneste: Ja.

Treningsmuligheter: Egne avtaler med SATS og Colosseum Park.

Hus-/hagehjelp: Nei, ikke per i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontororganisering: Kontorer i sju byer i Norge. I Oslo sitter faggruppene i stor grad sammen på kontorer/landskap. Moderne lokaler. Flytting til Myrens Verksted desember 2001.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Oppsigelsestid på tre måneder. Karantene på "en viss tid" før man kan gå over til kunder og samarbeidspartnere.