Cand.mag eller hovedfag?

- Dagens stramme arbeidsmarked gjør at man ikke er nødt til å ta hovedfag for å få jobb, sier Vidar Grøtta.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Nestlederen ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo vil avlive myten om at cand.mag-graden er verdiløs.

Fakta

- I tråd med at akademikere er mer ettertraktet enn før, får også de med cand.mag-grad lettere jobb enn for noen år siden. Denne utdanningen er lengre enn de fleste høyskoleutdanninger, sier Grøtta.

- Cand.mag-graden gir en rekke interessante jobber. Særlig gjelder det typiske mellomstillinger, for eksempel som konsulenter innen både privat og offentlig sektor. Dette viser en fersk undersøkelse fra HF-fakultetet, sier Grøtta.

Ikke alle

Ved en del offentlige institusjoner er hovedfag likevel nødvendig.

- Museer og forskningsinstitusjoner krever som regel utdanning på hovedfagsnivå for faglige stillinger. Søker du lederstillinger i Staten, vil du ofte bli møtt med samme krav endel steder, sier Grøtta.

Han påpeker at ingen er "ferdige" når de er nyutdannede.

- Man kan jo stige i gradene. Dessuten ser arbeidsgiverne en del på hvem man er som person. Ingen ansetter kun et vitnemål.

Søknadsfrist til høyere utdanning er 15. april.