- Bruk nettverket

- Vi ser at mange av de godt voksne arbeidsledige er flau over å være uten jobb og prøver å skjule det for kontaktene sine, sier Roger Andersen, avdelingsleder for Aetat Jobbservice i Oslo. - Vi anbefaler dem å gjøre det stikk motsatte: Bruke nettverket sitt.


- Når en har jobbet lenge, har en ofte fordelen av å ha opparbeidet seg et stort nettverk, sier Andersen. Hans råd til arbeidsledige som føler seg overkvalifisert til de stillingene de søker på er å dra fordel av nettopp dette.

- Det uformelle stillingsmarkedet står for 40-50 prosent av stillingene som besettes, sier Andersen. Aetat Jobbservices råd er derfor klart: Prøv å bruke nettverket ditt for det det er verdt.

Slik kommer du inn på det skjulte arbeidsmarkedet.

Seniorer

Aetat Jobbservice definerer seniorer som den delen av arbeidsstokken som er over 50, mens en rekke andre regner alle over 45 som seniorer. Men la deg ikke avskrekke av ordet senior.

- Der noen bevisst søker yngre mennesker får vi også henvendelser fra bedrifter som ønsker godt voksne arbeidstakere med mye erfaring, sier Andersen. - De vil ha stabil arbeidskraft, og dra nytte av den erfaringen og kompetansen ingen nyutdannete kan skilte med.

Aetat Jobbservice Oslo har merket en mer positiv holdning til seniorer de siste årene. Nøkkelord er stabil og lojal arbeidskraft med relevant erfaring og praksis.

Erfaring viser at de godt voksne arbeidstakerne ønsker en stilling de kan bli værende i over en lenger periode, mens en nyutdannet gjerne kun er i bedriften i et par år før han går videre til neste jobb.

Aetat Jobbservice arrangerer også egne jobbklubber for de godt voksne arbeidsledige, seniorene.

Skjule alder?

En del arbeidssøkere føler at det ofte er alder, heller en erfaring, som står mellom dem og drømmejobben. Overkvalifisert har blitt en eufemisme for gammel (og implisert, snart utbrukt).

- En del seniorer utelukker å skrive alder i CVen sin, sier Andersen. - Arbeidsgivere kan selvsagt regne seg frem til dette om de vil, men vi har sett at det har hjulpet folk å komme på intervju.

- Det er nå en gang sånn at en rekke arbeidsgivere tar en grov førstesortering etter alder - og om du lar vær å føre opp alderen din øverst på CVen er det ihvertfall ikke det første som slår mot arbeidsgiver. De får rett og slett sjansen til å se hva du kan før de tenker på alder. Det er kanskje den foten innenfor du trenger.

Eksterne lenker:

  • www.aetat.no
  • Senter for Seniorpolitikk
  • www.seniornett.no.