Bråk på jobben

Vi snakker ikke om slåsskamper - men om støy. Norske arbeidsplasser er bråkete og støyete, og det er ikke bare hørselen din som lider av det.

Bråk på jobben

  1. Tillatte støygrenser


Ikke bare støyete i industrien

Man ser for seg at det er støyete på en industriarbeidsplass, i en fabrikk eller på en byggeplass... men det er ikke bare her arbeidstagere kan bli utsatt for skadelig støy.

Ifølge Arbeidstilsynet er hørseltap på grunn av støy på jobben, den vanligste yrkesskaden i Europa.

Hver femte europeiske arbeidstaker opplever plagsom støy i løpet av arbeidstiden, ifølge Det europeiske arbeidsmiljøorganet. I tillegg har hele syv prosent av EUs arbeidstakere en arbeidsrelatert hørselsskade.

Her hjemme på berget utførte Arbeidstilsynet en aksjonsdag mot støy i oktober 2005. Aksjonen omfattet 640 virksomheter, innenfor alt fra transportsektoren til skoler og barnehager, telefonsalg og utelivsbransjen. Aksjonen viste at over 40 prosent av arbeidstakerne ble utsatt for forstyrrende og slitsom støy på jobben.

Blant telefonselgere og ansatte i servicetelefoner viste det seg at 91 prosent er utsatt for støy, mens "bare" 75 prosent av barnehageansatte er utsatt for støy.

Ikke alle trives best i åpne landskap. Foto: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer


Bråkete, åpne kontorlandskap

Den største helserisikoen forbundet med støy er selvfølgelig nedsatt hørsel. Tinnitus, eller øresus, kan også oppstå.

Men det er ikke bare hørselen som lider på grunn av høyt lydnivå, ifølge Arbeidstilsynet. Blir du regelmessig utsatt for støy, kan du oppleve å bli stresset og irritabel, du kan bli sliten og miste oppmerksomheten.

Mange jobber i åpne kontorlandskap - og klager over høyt støynivå. På STAMI sine nettsider kan vi lese at:

En internasjonal studie fra 2000, viser at personer som utsettes for simulert støy som tilsvarer det som er typisk for åpne kontorlandskap, får økt utskillelse av hormonet adrenalin - og de blir mer hjelpeløse.

Marit Skogstad. Foto: Stami. Foto: stami Vis mer


Sitter du i åpent landskap og føler deg hjelpeløs, fortvil ikke: Ifølge Marit Skogstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), er det ikke nevneverdig mye støy i kontorlandskap, i forhold til for eksempel på en oljerigg.

- Jeg vil heller kalle det uønsket lyd, sier Skogstad til DinSide. - Den typen støy som forekommer i kontorlandskap er et problem fordi vi irriterer oss over den, ikke nødvendigvis fordi lydnivået er så høyt at det er skadelig.

Man blir irritert, man føler ubehag - og lyden i bakgrunnen kan virke inn på måten man utfører arbeidsoppgavene sine på, ifølge Skogstad.

- Men problemet er mer sammensatt enn selve bakgrunnsstøyen, påpeker hun. - Det er irritasjonen vi opplever som er det største problemet. Det kan løses ved bedre avskjerming, men også ved å organisere arbeidet annerledes. Ofte kan problemet løses ved vanlig folkeskikk, og ved at man etablerer felles kjøreregler for hvordan man skal opptre i det åpne kontorlandskapet.


Tiltak mot støy

Det er viktig å jobbe med å begrense støy på jobben. Ifølge forskriften fra Arbeidstilsynet, skal man dessuten prøve å redusere støynivået med 10 dB under grensen for tillatt støynivå, når man planlegger eller bygger nye lokaler.

For å redusere støy er det beste selvfølgelig å fjerne støykilden helt. På de fleste arbeidsplasser er det derimot mer realistisk å prøve å dempe støyen.

Thomas Eide. Vis mer


- I tillegg til avskjerming mot fellesområder som møterom, spisesoner, trapp og heis og så videre, bør man skjerme av felles funksjoner, som faksmaskin, kopimaskin og skrivere, er rådet fra Sivilarkitekt MNAL Thomas Eide. - Det er også smart å opprette egne stillerom som kan brukes etter behov. Det varierer også bruken av kontorlandskapet.

Eide anbefaler dessuten generell støyskjerming av lokalet. - Valg av himling, gulvbelegg og gardiner kan ha mye å si for støynivået, sier han. - Skjermbrett, planter og møbler fanger også opp lyd og gir en bedre akustikk i rommet.

- Når man sitter i åpent landskap er det uansett viktig å ha en bedriftskultur som vektlegger at man tar hensyn, ved å ikke rope, ikke ha høy ringelyd, ikke "buse" på en kollega, men "banke" på. Man kommer langt med å være høflig med hverandre, avslutter han.

Bråk på jobben

  1. Tillatte støygrenser


Hva er egentlig støy?

Arbeidstilsynet definerer støy som uønsket lyd. Lyd måles i decibel (dB), og en vanlig samtale har et lydnivå på ca. 65 dB. Et rop derimot, kommer opp i 80 dB.

Det er ikke bare lydnivået i seg selv som er skadelig - eksponeringen over tid er minst like viktig som selve lydnivået, og på jobben blir man som regel utsatt for lyder gjennom en åtte timer lang arbeidsdag. Slikt kan man fort bli sliten av.

Trykk her for å se grensene for tillatt støynivå på jobben.

Hva plager deg mest?

Hvilke lyder er det som plager deg aller mest på jobben? Si din mening i avstemningen under! Du kan krysse av på så mange du vil.

Irriterer du deg over andre støykilder på jobben? Si din mening i debatten under.

Bråkete jobb

Hva plages du av på jobben? (Avsluttet)
Kollegaer som snakker høyt(14%) 364
Høylydt snakking i telefonen(13%) 328
Telefoner med høy ringelyd, som ingen tar(12%) 320
Kollegaer som ler høyt(9%) 221
Folk som roper til hverandre(8%) 215
Bråk fra aircondition / friskluftanlegg(5%) 120
Klakking av sko på hardt gulv(5%) 116
Kopimaskin og skriver som bråker(4%) 113
Kollegaer som klager høyt over datamaskinen, skriveren osv.(4%) 112
Rastløse kollegaer som trommer med fingrene(4%) 90
Medbragte barn som skriker(3%) 87
Lyder fra PCene til kollegaer(3%) 85
Lyder fra heis, dører, gang...(3%) 68
Radio eller TV som står på(3%) 67
Spiselyder, slurping(2%) 62
Bråk fra gaten(2%) 56
Medbragte hunder som bjeffer(2%) 47
Gjentatt hysjing etterfulgt av(2%) 40
Kaffemaskin som bråker(1%) 34
Glug-glugg-lyder fra vanntank(1%) 24
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Kilder: Arbeidstilsynet, Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).