Bli best i test!

PÅ JOBBINTERVJU: De vil teste personligheten din? Høres det skummelt ut? Vi fjerner mystikkens slør fra personlighetstestene, og viser deg hvordan du blir en test-vinner.

Norsk næringsliv har en urokkelig tro på personlighetstester som verktøy for å plukke ut de rette personene til jobbene.

Tidligere var det bare direktørspirer og adm.dir-aspiranter som ble testet. I dag kan både blivende sekretærer og assistenter få sin personlighet kartlagt.

Frivillig tvang

Derfor: Når du nervøs og oppspilt forbereder deg til jobbintervjuet, bør du også vie noen tanker til disse testene. Husk at hver fjerde nyansatte her i landet har tatt en personlighetstest!

Om lag halvparten av norske virksomheter bruker slike tester. Bli derfor ikke skremt om du blir testet! Du er ikke alene.

Den utstrakte bruken av psykologiske tester har utvilsomt trekk av frivillig tvang: Å nekte å gjennomføre testen er vanligvis det samme som å takke nei til jobben. Du har derfor sjelden noe valg.

Tenk gjennom dine egne sterke og svake sider. Hva er du særlig flink til? I hvilke situasjoner trives du best? Når føler du deg presset?

Målet med personlighetstestene er å finne ut om du passer til jobben og fungerer godt sosialt i bedriften. Ulike miljøer og arbeidsoppgaver krever ulike personligheter. Salgsorganisasjoner kan se etter sosiale, pågående og selvsikre personer, mens et revisjonsbyrå vil etterspørre nøyaktighet og flid ved en utvelgelse.

Både egenskaper og intelligens

Bilde: Anne Angelshaug
Bilde: Anne Angelshaug
Vis mer

En test er som regel utformet som et langt spørreskjema med flere svaralternativer. I tillegg blir du ofte bedt om å vurdere påstander. En enkel test består av 40 til 100 spørsmål, og tar mellom 10 og 30 minutter. Du får ofte spørsmål som:

Vanligvis, når jeg har hatt problemer, har jeg:

 • a) vært i stand til å koble dem ut

 • b) gått ut og hygget meg
 • Jeg verdsettes for:

 • a) mitt uutslettelige gode humør og sans for humor

 • b) min rolige styrke og eksepsjonelle generøsitet
 • Jeg søker:

 • a) Eventyr

 • b) Å forstå meg selv

 • c) Trygghet

 • d) Effektivitet
Du kan bli bedt om å ta flere type tester, enten rendyrket eller kombinasjoner av følgende typer:
 • Personlighetsanalyser som skal måle personlige egenskaper som samarbeidsevne, lojalitet, utadvendthet, kreativitet, innlevelsesevne, emosjonell stabilitet og energi.
 • Evne- og ferdighetstester som skal måle personlige ferdigheter som numeriske evner, verbale evner, kreative evner og intelligens. Denne typen skal teste målbare ferdigheter, utføres under kontrollerte forhold og gjerne på tid.
 • Simuleringsøvelser hvor du må løse jobbrelaterte oppgaver. Varierer fra omfattende øvelser med andre ”skuespillere” til enkle prioriteringsøvelser. Du kan også bli satt i ”kritiske jobbsituasjoner” – hvor din atferd blir vurdert.

Ikke bløff!

Du har blitt grillet i intervjustolen, kjemien er fortsatt fin og intervjuerne sier ironisk at det er tid for litt ”hjernekirurgi”. Slapp av! Svar ærlig og oppriktig. Du bør ikke lyve, siden de fleste tester har løgnskalaer som avslører om du bløffer. Da vil du framstå med en sprikende personlighet. Klarer du likevel å bløffe testen, vil du i verste fall få en jobb som du ikke passer til.

I stedet for å bløffe kan du trene på å ta personlighetstester. Da venner du deg til situasjonen og ser hvordan spørsmålene er utformet. Du vil se at spørsmålene i forskjellige tester likner på hverandre. Forsøk å svare på alle spørsmålene. Gjør du ikke det, kan det bli oppfattet som ubesluttsomhet.

IQ-tester må du gjerne gjennomføre på tid. Er du mann, har du tatt en IQ-test på sesjon. Du ser fort fellestrekk også mellom IQ-tester. Konsentrer deg om hver oppgave. Tenk ikke på at du har dårlig tid. Hvert riktig svar teller vanligvis like mye. Bruk derfor ikke lang tid på en oppgave, gå heller videre til neste om du står fast. Få ikke panikk om du ikke rekker å gjøre alle oppgavene, det er nemlig ikke uvanlig.

Vi viser deg eksempler på både personlighetstester og evne- og ferdighetstester. Dermed kan du trene på testene og være forberedt når det er din tur! For å komme til testene må du klikke på linken øverst til høyre i denne artikkelen.