Beskytte idéen min?

Holder du kortene tett inntil brystet, og bekymrer for at andre skal stikke av med den gode ideen din? Det kan være velbegrunnet bekymring, men du kan også risikere å tape du mer enn du vinner.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det er både fordeler og ulemper ved å holde ideene dine for tett til brystet. Har du utviklet en teknisk løsning, vil det kunne lønne seg å beskytte denne, men går du rundt med en noe mer vag forretningsidé vil det ofte lønne seg å være mer åpen og diskutere den. En forretningsidé er unntatt fra patentloven, og kan kun forsvares gjennom opphavsrettigheter.

- Du må vente lenge nok til at produktet er tilstrekkelig utviklet til å kunne fullverdig beskrives i søknaden, samtidig må du være såpass tidlig ute at ingen snapper ideen din, sier Eli Mogstad Ranger, seksjonssjef ved Patentstyret.

Patent

Et patent sikrer deg rettighetene til praktisk løsning på et problem. Løsningen skal ha en teknisk karakter, teknisk effekt og må være reproduserbar.

Et patent gir deg enerett til kommersiell utnytte av din oppfinnelse i et begrenset tidsrom.

Patentet er begrenset til en 20 års periode, etter denne perioden har alle rett til å utnytte oppfinnelsen. Patentkrav i Norge behandles av Patentstyret. Internasjonalt kan du søke Patent Cooperation Treaty , eller det europeiske patentverk. Selskaper med mindre enn 20 ansatte må betale en minimumsavgift på 800 kroner, i tillegg påløper det årlige avgifter for å beholde patentet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester, et godt eksempel er logoen til Coca-Cola. Etter hvert som et selskap etableres, vil verdien av et varemerke kunne utvikles. For å forhindre at andre overtar, eller misbruker ditt navn og dine merker, kan en varemerkeregistrering gi deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og tjenester.

Merk: Før du utvikler ditt eget varemerke, må du sjekke at det ikke allerede eksisterer et lignede varemerke. Det er heller ikke gratis å registrere ditt eget varemerke, denne prislisten viser hvor mye det koster deg.

For å sikre ditt varemerke i Norge må du søke patentstyret, der finner du også mer informasjon om internasjonal registrering.

Design

Du kan også registrere, og beskytte, en vares form og utseende. En slik design-registrering gir deg kommersiell enerett til designet opp til 15 år. I denne perioden kan du hindre andre å produsere, importere eller selge den designen som du har beskyttet.

Avgiftene for beskyttelse av et design følger samme struktur som patent- og varemerke-avgiftene, en grunnavgift pluss årlige avgifter. Ønsker du å beskytte designen i andre land, må dette søkes særskilt i hvert enkelt.

Hvorfor beskytte ideen?

- Gründere blir for ofte for fokusert på å beskytte ideene sine, sier Elbjørg Gui Standal, Studierektor for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Standal påpeker viktigheten av å diskutere og utvikle ideen med aktører i markedet.

En patentprosess kan bli en økonomisk belastning for virksomheten.

- Begynner du en patentprosess, bør du vurdere kostnadene opp mot verdiene som skapes, sier Eli M.Ranger fra Patentstyret. Ranger forteller videre at en internasjonal patentprosess ofte kan koste fra hundretusen kroner, til kanskje millioner kroner, avhengig av hvor mange land man velger å patentere i.

- Det er også dyrt å forsvare et patent i retten, forteller Elling Enger fra Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Enger sier videre at en forretningsidé som skjærer seg fordi andre hører om den, sannsynligvis har liten mulighet for å lykkes.