- Beklager, du kan for mye

Uansett hvordan man vrir og vender på det: Arbeidsledighet er sjelden en ideell situasjon. Likevel, få ting er vel mer frustrerende enn, etter X antall søknader og flere intervjurunder, å få beskjeden - Beklager, du er nok overkvalifisert til denne stillingen. Problemet rammer særlig de litt eldre arbeidstakerne - med bred erfaring, men uten jobb - for første gang på 20-30 år.


Faller utenfor

Nå er kanskje ikke arbeidsledighet Norges aller største problem, men det er likevel én gruppe som, kanskje overraskende, skiller seg ut: 40-50+ med lang erfaring, og ofte høy utdannelse.

Det er jo ikke så vanskelig å skjønne fortvilelsen når du sitter der med 7+ års høyere utdannelse, og 20 års erfaring, og alle ledige jobber innenfor din sektor kun krever en bachelor og 2-3 års erfaring. Er du på toppen av det hele både mann og heilnorsk, sliter du enda litt til.

Nå ønsker vi ikke å kritisere hverken kjønnskvotering eller integrering av minoriteter, men en annen gruppe som også muligens burde kvoteres inn er mann, 55+ med høy utdannelse og bred erfaring. Ironisk nok, når vi tenker på myndighetenes stadige oppfordringer om at vi må jobbe lengst mulig.

Unngå fellene

10.000 kroners spørsmålet er: Hva skal du gjøre for å unngå overkvalifisert-fellen, og ende opp som langtidsledig?

Den smarte bruker alt til sin fordel - også det som kan bli sett på som en svakhet.